Tóm tắt Truyện Kiều bằng sơ đồ

Tóm tắt Truyện Kiều bằng sơ đồ

Sơ đồ tư duy tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du Phần 1: Gặp gỡ và đính ước Phần 2: Gia biến và lưu lạc Phần 3: Đoàn tụ Thúy Kiều, nhân vật chính trong Truyện Kiều, một cô gái tài sắc vẹn toàn, có tâm hồn cao thượng. Nhân dịp du xuân, nàng gặp […]

Read More
Tóm tắt bài Cảm xúc mùa thu bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Cảm xúc mùa thu bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Cảm xúc mùa thu bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Cảm xúc mùa thu cực chất. I. Giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật bài Cảm xúc mùa thu 1. Giá trị nội dung Bài thơ vẽ nên […]

Read More
Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Đọc Tiểu Thanh kí cực chất. I. Giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật bài Đọc Tiểu Thanh kí 1. Giá trị nội dung Bài thơ “Đọc Tiểu […]

Read More
Tóm tắt bài Nhàn bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Nhàn bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Nhàn bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Nhàn cực chất. I. Giá trị nội dung, Đặc sắc nghệ thuật bài Nhàn 1. Giá trị nội dung Bài thơ như lời tâm sự thâm trầm, sâu sắc, khẳng định quan […]

Read More
Tóm tắt bài Cảnh ngày hè bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Cảnh ngày hè bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Cảnh ngày hè bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Cảnh ngày hè cực chất. I. Giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật bài Cảnh ngày hè 1. Giá trị nội dung – Vẻ đẹp của bức tranh thiên […]

Read More
Tóm tắt bài Tam đại con gà bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Tam đại con gà bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Tam đại con gà bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Tam đại con gà cực chất. I. Tóm tắt bài Tam đại con gà Xưa có anh học trò học hành dốt nát nhưng lại hay khoe chữ. Có […]

Read More
Tóm tắt bài Tấm Cám bằng sơ đồ tư duy (ảnh 3)

Tóm tắt bài Tấm Cám bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Tấm Cám bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Tấm Cám cực chất. I. Tóm tắt bài Tấm Cám Tấm là cô gái hiền lành , chăm chỉ , mẹ cha mất sớm , phải ở với mẹ con dì […]

Read More