So sánh sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước (ảnh 2)

Tìm hiểu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước

Thí nghiệm 1 : Làm nhiễm điện mảnh phim nhựa bằng cọ xát

So sánh sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước

Khi ta chạm bút thử điện, đèn bút thử điện lóe sáng rồi vụt tắt

Thí nghiệm 2 : Đóng khóa, đổ nước vào bình A

So sánh sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước (ảnh 2)

Mở khóa, nước chảy qua ống 1 lúc rồi dừng lại

Nhận xét :

+ Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như nước ở trong bình

+ Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước chảy từ bình A xuống bình B

Kết luận

Sự tương tự :

– Nguồn điện tương tự như máy bơm nước.

– Ống nước dẫn tương tự như dây dẫn điện.

– Công tắc điện tương tự như van nước.

– Bánh xe nước tương tự như quạt điện.

– Dòng điện tương tự như dòng nước.

– Dòng nước là do nước dịch chuyển còn dòng điện là do các điện tích dịch chuyển.

=> Hai dòng này đều do 1 thứ dịch chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.