Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 17: Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất.

Khởi động

Em sẽ sử dụng phần mềm nào trên máy tính để vẽ hình 17.1

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 17: Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính

Câu trả lời:

Em sẽ sử dụng phần mềm AutoCAD; Solidwwork; NX; Catia,..

I. Vai trò của máy tính với vẽ kĩ thuật

Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính có những ưu điểm gì?

Câu trả lời:

Ưu điểm:

– Lập bản vẽ nhanh chóng, chính xác, làm tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm

– Dễ dàng chỉnh sửa, bổ sung, lưu trữ và quản lí bản vẽ

– Có thể chia sẻ, hợp tác thông qua hệ thống máy tính

– Kết nối với hệ thống chế tạo CAM hình thành hệ thống công nghệ cao trong thiết kế và chế tạo sản phẩm CAD/ CAM.

II. Thiết lập môi trường vẽ trên phần mềm autocad

1. Khởi động phần mềm

Quan sát hình 17.3, hãy cho biết vị trí các nhóm lệch vẽ (draw), lệnh chỉnh sửa (modify), vị trí dòng nhập lệnh nằm ở vị trí nào của cửa sổ làm việc?

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 17: Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính (ảnh 2)

Câu trả lời:

– Vị trí các nhóm lệch vẽ (draw) nằm góc bên trái cửa sổ làm việc,

– Vị trí các nhóm lệnh chỉnh sửa (modify) nằm ở góc bên phải cửa số làm việc

– Vị trí dòng nhập lệnh nằm ở vị trí góc dưới cùng của cửa sổ làm việc.

  1. Thiết lập khổ giấy vẽ
  2. Bật chế độ truy bắt điểm Osnap
  3. Lớp đối tượng Layer

Hình thành kĩ năng:

Câu 1. Khởi động phần mềm AutoCAD 2010, thiết lập khổ giấy A4

Câu 2. Tạo các layer với tên và các nét cơ bản, có màu sắc khác nhau: 1 – nét đậm; 2 – nét tâm; 3 – nét đứt.

Câu 3. Bật truy cập bắt điểm:  □End point (điểm cuối); ∆ Midpoint (điểm giữa); о Center (tâm); × Intersection (giao điểm)

Câu 4. Ghi với tên tệp file dưới dạng baitap.dwg.

Câu trả lời:

HS thực hành với phần mềm AutoCAD 2010 dưới sự hướng dẫn của GV

III. Một số lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD

IV. Một số lệnh hiệu chỉnh cơ bản trong AutoCAD

Hình thành kĩ năng:

Vẽ hai hình chiếu của vật thể hình 17.8 theo các bước bảng 17.4

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 17: Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính (ảnh 3)

Câu trả lời:

HS tự thực hành vẽ trên phần mềm AutoCAD 2010

Luyện tập

Vẽ hình 17.9 theo tỉ lệ 1:1

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 17: Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính (ảnh 4)

Câu trả lời:

HS tự vẽ trên phần mềm AutoCAD 10

Vận dụng

Sử dụng lệnh AutoCAD đã học để vẽ hình chiếu của một số vật thể trong góc học tập của em.

Câu trả lời:

HS tự thực hành trên phần mềm AutoCAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.