Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 19: Vai trò, ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất.

Khởi động

Để có sản phẩm sử dụng đẹp và thuận tiện, khi thiết kế kĩ thuật cần chú ý những yêu cầu gì?

Câu trả lời:

Để có sản phẩm sử dụng đẹp và thuận tiện, khi thiết kế kĩ thuật cần chú ý những yêu cầu:

I. Vai trò, ý nghĩa

Câu 1. Thiết kế kĩ thuật là gì? Vai trò, ý nghĩa của thiết kế kĩ thuật đối với sản xuất là gì?

Câu 2. Theo em, nếu không có bản vẽ như hình 19.1, người công nhân có thể sản xuất chi tiết đó được không?

Câu trả lời:

Câu 1. 

– Thiết kế kĩ thuật là hoạt động xác định chức năng, hình dạng, kết cấu, vật liệu, tính toán, lựa chọn các thông số thiết kế của sản phẩm theo như cầu sử dụng.

– Vai trò, ý nghĩa: có vai trò, ý nghĩa lớn trong sản xuất và phát triển sản phẩm. Nhờ bản vẽ kĩ thuật, các cơ sở sản xuất có thể liên kết để cùng nhau phát triển sản phẩm.

Câu 2. Nếu không có bản vẽ như hình 19.1, người công nhân khó có thể sản xuất được chi tiết đó; dễ gây sai sót nhầm lẫn về các thông số thiết kế của sản phẩm; hình dạng, kết cấu, vật liệu của sản phẩm

II. Các nguyên tắc của thiết kế kĩ thuật

1. Các nguyên tắc tối ưu

a) Nguyên tắc đơn giản hóa

b) Nguyên tắc giải pháp tối ưu

Nguyên tắc giải pháp tối ưu là gì?

Câu trả lời:

Nguyên tắc giải pháp tối ưu là đưa ra giải pháp đáp ứng được nhiều tiêu chí thiết kế nhất (tính năng sử dụng cao nhất, thẩm mĩ đẹp nhất nhưng chi phí thấp nhất,..)

c) Nguyên tắc tối thiểu tài chính

Câu 1. Tiêu chuẩn hóa của sản phẩm thể hiện nguyên tắc nào trong thiết kế? Lấy ví dụ minh họa

Câu 2. Để giảm giá thành sản phẩm cần thực hiện những giải pháp gì?

Câu trả lời:

Câu 1. Tiêu chuẩn hóa của sản phẩm thể hiện nguyên tắc tối thiểu tài chính trong thiết kế. VD: xem xét so sánh với các sản phẩm đã được thiết kế sẵn và đã có quy trình sản xuất tối ưu để giảm thời gian, chi phí thiết kế.

Câu 2. Để giảm giá thành sản phẩm cần thực hiện những giải pháp:

– Sản phẩm cần có tính công nghệ (kết cấu đơn giản, dễ chế tạo,..)

– Hiệu suất sử dụng vật liệu cao (sản phẩm đảm bảo chức năng nhưng khối lượng hoặc thể tích vật liệu sử dụng nhỏ nhất)

– Nên sử dụng các sản phẩm tiêu chuẩn hóa.

2. Các nguyên tắc phát triển bền vững

a) Nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên

Nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên là gì? Lấy ví dụ minh họa.

Câu trả lời:

Nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên là: thiết kế sản phẩm sao cho sử dụng ít vật liệu và tiêu tốn ít năng lượng.

VD: Dùng đèn LED sẽ tiết kiệm điện hơn so với đèn sợi đốt.

b) Nguyễn tắc bảo vệ môi trường

Quan sát hình 19.3 và cho biết tại sao các sản phẩm này được gọi là thân thiện môi trường?

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 19: Vai trò, ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật

Câu trả lời:

Vì túi giấy và túi cói đều là sản phẩm được tạo ra từ các vật liệu thân thiện với môi trường: tre, nứa, gỗ thịt.. giảm tác động đến môi trường và sức khỏe con người trong quá trình sử dụng; dễ tái chế và dễ tiêu hủy..

Luyện tập

Hãy cho biết các nguyên tắc của thiết kế kĩ thuật và trong các nguyên tắc này nguyên tắc nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Câu trả lời:

Nguyên tắc giải pháp tối ưu là quan trọng nhất. Bởi trong thực tế, không tìm được một giải pháp nào thỏa mãn tất cả các tiêu chí vì các tiêu chí có thể mâu thuẫn với nhau, nên giải pháp nào thỏa mãn được nhiều tiêu chí nhất được gọi là giải pháp tối ưu. Vậy nên nguyên tắc giải pháp tối ưu là quan trọng nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.