Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 36: Địa lí nghành thương mại ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo.

Câu 1. Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy nêu vai trò của ngành thương mại.

Trả lời: 

– Vai trò của ngành thương mại:

+ Hoạt động nội thương: 

– Tạo ra thị trường thống nhất trong nước và thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ giữa các vùng.

– Phục vụ nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân trong xã hội.

+ Hoạt động ngoại thương:

– Góp phần gắn liền thị trường trong nước với thị trường thế giới.

– Tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

+ Hoạt động thương mại: 

– Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giúp cho sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ được mở rộng.

– Góp phần thúc đầy phát triển kinh tế thị trường.

– Góp phần sử dụng hợp lí các nguồn lực, thúc đẩy phân công lao động xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế.

– Đặc điểm của ngành thương mại:

– Là quá trình trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa người bán và người mua, đồng thời tạo ra thị trường.

– Thị trường hoạt động theo quy luật cung và cầu, sự biến động của thị trường dẫn đến sự biến động về giá cả.

– Hoạt động ngoại thương được đo bằng cán cân xuất nhập khẩu:

– Nếu trị giá xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu gọi là xuất siêu

– Đa dạng, hình thức trao đổi, mua bán hàng hoá, dịch vụ phong phú và ngày càng phát triển. => với sự tiến bộ của khoa học – công nghệ thì thương mại điện tử ngày càng phổ biến trong giao dịch toàn cầu.

Câu 2. Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của ngành thương mại.

Trả lời: 

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của ngành thương mại:

– Vị trí địa lí: Tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn cho hoạt động thương mại.

=> Những nơi có vị trí thuận lợi sẽ hình thành đầu mối thương mại, thu hút đầu tư và thúc đẩy thương mại phát triển.

– Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động: Xã hội sẽ ảnh hưởng tới quy mô, cơ cấu ngành thương mại cũng như đầu tư và bổ sung lao động cho ngành thương mại.

– Quy mô dân số, nguồn lao động, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, phong tục tập quán, mức sống,… ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu của người dân, phát triển mạng lưới và loại hình thương mại.

– Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy đầu tư quốc tế, phát triển ngoại thương và hình thành các tổ chức thương mại quốc tế..

– Tiến bộ khoa học – công nghệ ảnh hưởng tới cách thức trao đổi, mua bán và phát triển đa dạng loại hình thương mại.

* Ví dụ: Phát triển thương mại điện tử khiến cho nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, việc trao đổi dễ dàng hơn.

Câu 3. Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành nội thương và ngoại thương.

Trả lời: 

– Tình hình phát triển ngành nội thương và ngoại thương:

+ Nội thương: Hoạt động nội thương ở các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển mạnh; hàng hoá và dịch vụ trên thị trường ngày càng phong phú và đa dạng.

+ Ngoại thương:

– Hoạt động giao thương trên thế giới không ngừng tăng lên. =>  Năm 2020, tổng GDP toàn thế giới là 84 578 tỉ USD thì trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ trên thị trường thế giới là 44 139 tỉ USD (chiếm 52,2%).

– Nhiều tổ chức và liên kết thương mại đã ra đời như Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức kinh tế khu vực như Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN),…

– Một số mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu trên thế giới là dầu thô, linh kiện điện tử, ôtô, lương thực và dược phẩm.

– Sự phân bố ngành nội thương và ngoại thương:

+ Nội thương: 

– Quốc gia có nền kinh tế phát triển: Diễn ra sôi động ở các với nhiều loại hàng hoá và dịch vụ được trao đổi, mua bán dưới nhiều hình thức khác nhau.

– Các quốc gia kém phát triển hoặc bất ổn chính trị: Bị hạn chế.

+ Ngoại thương:

– Các khu vực có đóng góp lớn vào hoạt động thương mại thế giới là Bắc Mỹ, Tây Âu và Đông Á.

– Các quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động thương mại toàn cầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Hàn Quốc….

Câu 4. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính cán cân xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ toàn thế giới, giai đoạn 2010 – 2020

Trả lời: 

Công thức: Cán cân xuất, nhập khẩu = giá trị hàng xuất khẩu – giá trị hàng nhập khẩu

Cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn thế giới, giai đoạn 2010 – 2020

Năm 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Trị giá nhập khẩu 18500 22160 23260 20347 24609 21704
Trị gia xuất khẩu 19047 22895 23880 20892 25208 22435
Cán cân xuất, nhập khẩu 547 735 620 545 599 731

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.