Hướng dẫn Soạn GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 10: Đội ngũ tiểu đội bám sát SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 bộ sách Kết nối tri thức mới nhất.

Hướng dẫn giải bài tập và trả lời các câu hỏi

Câu 1: Khi sinh hoạt, học tập tại trường, các em tập trung đội hình như thế nào? Khoảng cách giữa các học sinh là bao nhiêu?

Câu trả lời:

– Khi sinh hoạt, học tập tại trường, em tập trung:

+ Đội hình tiểu đội hàng ngang (1 hàng ngang, 2 hàng ngang).

+ Đội hình tiểu đội hàng dọc (1 hàng dọc, 2 hàng dọc).

Câu 2: Nêu thứ tự các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

Câu trả lời:

– Thứ tự các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng ngang:

Bước 1: Tập hợp.

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội X – thành 1 hàng ngang tập hợp” có dự lệnh và động lệnh, “Tiểu đội A, thành 1 hàng ngang” là dự lệnh, “Tập hợp” là động lệnh.

+ Tiểu đội trưởng xác định và hưởng tập hợp, rồi quay về phía các trước chiến sĩ đứng nghiêm hô khẩu lệnh: “Tiểu đội X”. Nếu không có các tiểu đội khác ở bên cạnh chỉ hô “Tiểu đội”. Khi nghe hô khẩu lệnh “Tiểu đội”, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Sau khi toàn tiểu đội sẵn sàng chờ lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp: “Thành 1 hàng ngang tập hợp”, rồi quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn cho tiểu đội vào tập hợp.

+ Nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng, im lặng chạy vào tập hợp, đứng về bên trái tiểu đội trưởng thành 1 hàng ngang, giãn cách 70 cm hoặc cách nhau 20cm. Theo thứ từ từ phải sang trái: chiến sĩ số 1 đến chiến sĩ số 8.

+ Khi có 2-3 chiến sĩ đứng vào vị trí tập hợp, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều ra phía trước chính giữa đội hình cách 3-5 bước quay vào đội hình đôn đốc tập hợp. Từng người khi đã đứng vào vị trí phải nhanh chóng tự động gióng hàng đúng giãn cách, sau đó đứng nghỉ.

Bước 2: Điểm số

+ Khẩu lệnh: Điểm số, chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

+ Nghe dứt lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo thứ tự phải sang trái lần lượt điểm số từ 1 đến hết tiểu đội. Khi điểm số của mình phải kết hợp quay mặt sang trái 45 độ khi điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng không phải quay mặt và sau khi điểm số xong phải hô “Hết”. Từng người trước khi điểm số của mình phải đứng nghiêm. Nếu đang đứng nghỉ phải về tư thế đứng nghiệm rồi mới điểm số của mình, điểm số xong trở lại tư thế đứng nghỉ. Điểm số phải hô to, rõ, gọn, dứt khoát, liên tục.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

+ Tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh ‘nghiêm”.

+ Khẩu lệnh “Nhìn bên trái – thẳng” có dự lệnh và động lệnh. Nghe dứt động lệnh “Thẳng” trừ chiến sĩ làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, còn các chiến sĩ khác phải quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái) xê dịch lên xuống để gióng hàng cho thẳng.

+ Tiểu đội trưởng hô “Thôi”, chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

+ Nghe dứt lệnh động lệnh “Thôi”, tất cả quay mặt trở lại nhìn thẳng về phía trước, đứng nghiêm.

+ Tiều đội trưởng kiểm tra giãn cách giữa các chiến sĩ, sau đó quay nửa bên trái (phải) đi đều về phía người làm chuẩn, cách 2-3 bước quay vào đội hình để kiểm tra hàng ngang. Nếu chiến sĩ nào chưa đứng thẳng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh “Đồng chí X” Lên hoặc Xuống.

+ Chiến sĩ nghe tên gọi hoặc số của mình, phải quay mặt về hướng tiểu đội trưởng và làm theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng. Khi chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “Được”, chiến sĩ quay mặt về hướng cũ. Thứ tự sửa cho người đứng gần người làm chuẩn trước, tiểu đội trưởng có thể qua phải (trái) một bước để kiểm tra hàng.

Bước 4: Giải tán

+ Khẩu lệnh “Giải tán” chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

+ Nghe dứt động lệnh “giải tán” mọi người trong tiểu đội nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng nghỉ, phải trở về tư thế nghiêm rồi mới tản ra.

Câu 3: Nêu những điểm khác nhau khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng ngang với đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

Câu trả lời:

– Những điểm khác nhau khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng ngang với đội hình tiểu đội 1 hàng ngang:

+ Khẩu lệnh: :Tiểu đội 2 hàng ngang – tập hợp”.

+ Vị trí khi đứng trong đội hình: các số lẽ đứng hàng trên, các số chẵn đứng hàng dưới, cự li giữa hàng trên và hàng dưới là 1m. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số.

Câu 4: Nêu thứ tự các bước khi thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

Câu trả lời:

– Thứ tự các bước khi thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng dọc:

Bước 1: Tập hợp

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội X, thành 1 hàng dọc – tập hợp” có dự lệnh và động lệnh; “Tiểu đội X – thàng 1 hàng dọc” là dự lệnh. “Tập hợp” là động lệnh.

+ Tiểu đội trưởng xác định vị trí và hướng tập hợp, rồi quay về hướng các chiến sĩ đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu đội X”.  Nếu không có các tiểu đôi khác ở bên cạnh chỉ hô “tiểu đội”. Toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh . Sau khi toàn tiểu đội đã sẵn sàng chờ lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp: “Thành 1 hàng dọc – Tập hợp”, rồi quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn cho tiểu đội vào tập hợp.

+ Nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng, im lặng chạy vào tập hợp đứng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc cự li giữa người đứng trước và đứng sau là 1m. Theo tự từ trên xuống dưới chiến sĩ số 1đến chiến sĩ số 8.

+ Khi dã có 2-3 chiến sĩ đứng vào vi trí tập hợp, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều ra phía trước địa hình chếch và bên trái cách đội hình 3-5 bước, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp. Từng người khi đã vào vị trí phải nhanh chóng tự động gióng hàng sau đó đừng nghỉ.

Bước 2: Điểm số

+ Khẩu lệnh: Điểm số, chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

+ Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết tiểu đội. Động tác của từng người khi điểm sô thực hiện như ở đội hình hàng ngang, chỉ khác: Khi quay mặt phải quay hết cỡ sang bên trái.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ:

+ Tiểu đội trưởng phải hô khẩu lệnh “Nghiêm”.

+ Khẩu lệnh: “Nhìn trước – thẳng” có dự lệnh và động lệnh.

+ Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, còn các chiến sĩ khác gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình tự xê dịch sang phải, trái để thẳng hàng dọc và xê dịch lên xuống để đúng cự li.

+ Khi tiểu đội đã gióng hàng xong, tiểu đội trưởng hô thôi.

+ Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, thì toàn tiểu đội đứng nghiêm, không xê dịch nữa. Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái đi đều về phía chính trước giữa đội hình cách đội hình 2 đến 3 bước nhìn vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. Khi thấy đầu và cạnh vai của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng là được.

Bước 4: Giải tán

+ Khẩu lệnh: “Giải tán”, chỉ có động lệnh không có dự lệnh.

+ Nghe dứt động lệnh, mọi người trong tiểu đội nhanh chóng tản ra.

Câu 5: Nêu những điểm khác nhau khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng dọc với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

Câu trả lời:

– Điểm khác nhau khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng dọc với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc:

+ Khẩu lệnh: tiểu đội thành 2 hàng dọc – tập hợp.

+ Các chiến sĩ số lẻ đứng thành 1 hàng dọc ở bên phải, các chiến sĩ số chẵn đứng thành 1 hàng dọc ở bên trái; đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không điểm số.

Câu 6: Em hãy nêu các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1, 2 hàng ngang (dọc).

Câu trả lời:

– Các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1, 2 hàng ngang:

– Thứ tự các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng ngang:

Bước 1: Tập hợp.

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội X – thành 1 hàng ngang tập hợp” có dự lệnh và động lệnh, “Tiểu đội A, thành 1 hàng ngang” là dự lệnh, “Tập hợp” là động lệnh.

+ Tiểu đội trưởng xác định và hưởng tập hợp, rồi quay về phía các trước chiến sĩ đứng nghiêm hô khẩu lệnh: “Tiểu đội X”. Nếu không có các tiểu đội khác ở bên cạnh chỉ hô “Tiểu đội”. Khi nghe hô khẩu lệnh “Tiểu đội”, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Sau khi toàn tiểu đội sẵn sàng chờ lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp: “Thành 1 hàng ngang tập hợp”, rồi quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn cho tiểu đội vào tập hợp.

+ Nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng, im lặng chạy vào tập hợp, đứng về bên trái tiểu đội trưởng thành 1 hàng ngang, giãn cách 70 cm hoặc cách nhau 20cm. Theo thứ từ từ phải sang trái: chiến sĩ số 1 đến chiến sĩ số 8.

+ Khi có 2-3 chiến sĩ đứng vào vị trí tập hợp, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều ra phía trước chính giữa đội hình cách 3-5 bước quay vào đội hình đôn đốc tập hợp. Từng người khi đã đứng vào vị trí phải nhanh chóng tự động gióng hàng đúng giãn cách, sau đó đứng nghỉ.

Bước 2: Điểm số

+ Khẩu lệnh: Điểm số, chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

+ Nghe dứt lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo thứ tự phải sang trái lần lượt điểm số từ 1 đến hết tiểu đội. Khi điểm số của mình phải kết hợp quay mặt sang trái 45 độ khi điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng không phải quay mặt và sau khi điểm số xong phải hô “Hết”. Từng người trước khi điểm số của mình phải đứng nghiêm. Nếu đang đứng nghỉ phải về tư thế đứng nghiệm rồi mới điểm số của mình, điểm số xong trở lại tư thế đứng nghỉ. Điểm số phải hô to, rõ, gọn, dứt khoát, liên tục.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

+ Tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh ‘nghiêm”.

+ Khẩu lệnh “Nhìn bên trái – thẳng” có dự lệnh và động lệnh. Nghe dứt động lệnh “Thẳng” trừ chiến sĩ làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, còn các chiến sĩ khác phải quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái) xê dịch lên xuống để gióng hàng cho thẳng.

+ Tiểu đội trưởng hô “Thôi”, chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

+ Nghe dứt lệnh động lệnh “Thôi”, tất cả quay mặt trở lại nhìn thẳng về phía trước, đứng nghiêm.

+ Tiều đội trưởng kiểm tra giãn cách giữa các chiến sĩ, sau đó quay nửa bên trái (phải) đi đều về phía người làm chuẩn, cách 2-3 bước quay vào đội hình để kiểm tra hàng ngang. Nếu chiến sĩ nào chưa đứng thẳng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh “Đồng chí X” Lên hoặc Xuống.

+ Chiến sĩ nghe tên gọi hoặc số của mình, phải quay mặt về hướng tiểu đội trưởng và làm theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng. Khi chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “Được”, chiến sĩ quay mặt về hướng cũ. Thứ tự sửa cho người đứng gần người làm chuẩn trước, tiểu đội trưởng có thể qua phải (trái) một bước để kiểm tra hàng.

Bước 4: Giải tán

+ Khẩu lệnh “Giải tán” chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

+ Nghe dứt động lệnh “giải tán” mọi người trong tiểu đội nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng nghỉ, phải trở về tư thế nghiêm rồi mới tản ra.

– Thứ tự các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng ngang:

+ Khẩu lệnh: :Tiểu đội 2 hàng ngang – tập hợp”.

+ Vị trí khi đứng trong đội hình: các số lẽ đứng hàng trên, các số chẵn đứng hàng dưới, cự li giữa hàng trên và hàng dưới là 1m. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số.

Câu 7:

a. Theo em, đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc có thể vận dụng trong các hoạt động học tập, sinh hoạt nào?

b. Qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc những đơn vị quân đội (công an) mà em biết, em thấy việc tập trung đội hình, di chuyển vị trí của các đơn vị như thế nào?

Câu trả lời:

a. Theo em, đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc có thể vận dụng trong các hoạt động học tập, sinh hoạt: tập hợp đội hình hàng ngang, hàng dọc, chào cờ, tập luyện trong giờ thể dục,…..

b. Qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc những đơn vị quân đội (công an) mà em biết, em thấy việc tập trung đội hình, di chuyển vị trí của các đơn vị:

– Khi thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng dọc:

Bước 1: Tập hợp

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội X, thành 1 hàng dọc – tập hợp” có dự lệnh và động lệnh; “Tiểu đội X – thàng 1 hàng dọc” là dự lệnh. “Tập hợp” là động lệnh.

+ Tiểu đội trưởng xác định vị trí và hướng tập hợp, rồi quay về hướng các chiến sĩ đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu đội X”.  Nếu không có các tiểu đôi khác ở bên cạnh chỉ hô “tiểu đội”. Toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh . Sau khi toàn tiểu đội đã sẵn sàng chờ lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp: “Thành 1 hàng dọc – Tập hợp”, rồi quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn cho tiểu đội vào tập hợp.

+ Nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng, im lặng chạy vào tập hợp đứng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc cự li giữa người đứng trước và đứng sau là 1m. Theo tự từ trên xuống dưới chiến sĩ số 1đến chiến sĩ số 8.

+ Khi dã có 2-3 chiến sĩ đứng vào vi trí tập hợp, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều ra phía trước địa hình chếch và bên trái cách đội hình 3-5 bước, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp. Từng người khi đã vào vị trí phải nhanh chóng tự động gióng hàng sau đó đừng nghỉ.

Bước 2: Điểm số

+ Khẩu lệnh: Điểm số, chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

+ Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết tiểu đội. Động tác của từng người khi điểm sô thực hiện như ở đội hình hàng ngang, chỉ khác: Khi quay mặt phải quay hết cỡ sang bên trái.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ:

+ Tiểu đội trưởng phải hô khẩu lệnh “Nghiêm”.

+ Khẩu lệnh: “Nhìn trước – thẳng” có dự lệnh và động lệnh.

+ Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, còn các chiến sĩ khác gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình tự xê dịch sang phải, trái để thẳng hàng dọc và xê dịch lên xuống để đúng cự li.

+ Khi tiểu đội đã gióng hàng xong, tiểu đội trưởng hô thôi.

+ Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, thì toàn tiểu đội đứng nghiêm, không xê dịch nữa. Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái đi đều về phía chính trước giữa đội hình cách đội hình 2 đến 3 bước nhìn vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. Khi thấy đầu và cạnh vai của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng là được.

Bước 4: Giải tán

+ Khẩu lệnh: “Giải tán”, chỉ có động lệnh không có dự lệnh.

+ Nghe dứt động lệnh, mọi người trong tiểu đội nhanh chóng tản ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.