Hướng dẫn Soạn GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 8: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân bám sát SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 bộ sách Kết nối tri thức mới nhất.

Hướng dẫn giải bài tập và trả lời các câu hỏi

Câu 1: Qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc những người mà em biết công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân, em thấy việc mang mặc trang phục và xưng hô chào hỏi của họ như thế nào?

Trả lời:

– Trang phục, cách xưng hô của lực lượng vũ trang nhân dân:

– Quân đội nhân dân Việt Nam:

+ Trang phục: trang phục dự lễ mùa hè, trang phục thường dùng mùa hè, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ.

+ Cách xưng hô: xưng hô với nhau bằng “đồng chí”, “tôi”. Sau tiếng “đồng chí”, có thể gọi theo cấp bậc, tên, chức vụ.

– Công an nhân dân Việt Nam:

+ Trang phục: lễ phục thu đông, trang phục thường dùng thu đông, trang phục thường dùng xuân hè, trang phục chuyên dùng.

+ Cách xưng hô: xưng hô với nhau bằng “đồng chí”, “tôi”. Sau tiếng “đồng chí”, có thể gọi theo cấp bậc, tên, chức vụ.

Câu 2: Quan sát Hình 8.1, ghép hình với thông tin phù hợp.

Trả lời:

1-a, 2-c, 3-b, 4-e, 5-d.

Câu 3: Quân nhân bắt buộc phải gọi nhau bằng “đồng chí”  và xưng “tôi” tất cả thời gian trong ngày, như vậy có đúng điều lệ không?

Trả lời:

Quân nhân bắt buộc phải gọi nhau bằng “đồng chí”  và xưng “tôi” tất cả thời gian trong ngày, như vậy không đúng điều lệ. Trong lúc nghỉ ngơi, quân nhân có thể xưng hô với nhau theo tập quán thông thường.

Câu 4: Quan sát Hình 8.2, ghép hình với thông tin phù hợp.

Trả lời:

1-b, 2-c, 3-a, 4-d.

Câu 5: Em có nhận xét gì về một số loại trang phục trong Hình 8.3?

Trả lời:

– Một số loại trang phục trong Hình 8.3:

+ Trang phục dự lễ mùa hè.

+ Trang phục thường dùng mùa hè.

+ Trang phục dã chiến.

+ Trang phục nghiệp vụ.

Câu 6: Quan sát Hình 8.4, ghép hình với thông tin phù hợp.

Trả lời:

1-a, 2-e, 3-c, 4-d, 5-b.

Câu 7: Cán bộ công an nhân dân có cùng chức vụ thì người nào có tuổi đời ít hơn (mặc dù cấp bậc cao hơn) phải chào trước có đúng điều lệ không?

Trả lời:

– Cán bộ công an nhân dân có cùng chức vụ thì người nào có tuổi đời ít hơn (mặc dù cấp bậc cao hơn) phải chào trước là không đúng điều lệ. Theo khoản 1, Điều 40, cấp dưới phải chào cấp trên trước.

Câu 8: Quan sát Hình 8.5, ghép hình với thông tin phù hợp.

Trả lời:

1-b, 2-d, 3-a, 4-c.

Câu 9: Em có nhận xét gì về một số loại trang phục trong Hình 8.6?

Trả lời:

– Một số loại trang phục trong Hình 8.6:

+ Lễ phục thu đông.

+ Trang phục thường dùng thu đông.

+ Trang phục thường dùng xuân hè.

+ Trang phục chuyên dùng.

Câu 10:

a. Theo Điều lệnh Quản lí bộ đội quân nhân xưng hô như thế nào?

b. Thiếu tá Nguyễn Văn X trưởng công an phường A sinh năm 1980; Trung tá Trần Văn Y trưởng công an phường B sinh năm 1982. Theo em, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu gặp nhau thì trưởng công an phường nào phải chào trước theo điều lệ?

Trả lời:

a. Theo Điều lệnh Quản lí bộ đội quân nhân xưng hô:

+ Quân nhân gọi nhau bằng “đồng chí” và xưng “tôi”, sau tiếng “đồng chí”, có thể gọi tiếp cấp bậc, chức vụ, họ tên người mà mình định tiếp xúc.

+ Đối với cấp trên, có thể gọi là “Thủ trưởng”.

+ Trong lúc nghỉ ngơi, quân nhân xưng hô với nhau theo tập quán thông thường.

b. Thiếu tá Nguyễn Văn X trưởng công an phường A sinh năm 1980; Trung tá Trần Văn Y trưởng công an phường B sinh năm 1982. Theo em, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu gặp nhau thì trưởng công an phường A phải chào trước theo điều lệ. Vì cấp bậc Trung Tá của thủ trưởng công an phường B cao hơn.

Câu 11: Vận dụng

a. Em thấy việc xưng hô, chào hỏi của mình giống và khác gì so với phong cách quân nhân?

b. Em hãy tìm hiểu các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam?

c. Từ những kiến thức đã học về Điều lệnh quản lí bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân em vận dụng vào sinh hoạt, học tập và công tác như thế nào?

Trả lời:

a. Em thấy việc xưng hô, chào hỏi của mình giống và khác so với phong cách quân nhân:

+ Giống nhau: xưng “tôi” hoặc gọi theo tập quán thông thường.

+ Khác nhau: Quân nhân gọi nhau bằng “đồng chí” và xưng “tôi”, sau tiếng “đồng chí”, có thể gọi tiếp cấp bậc, chức vụ, họ tên người mà mình định tiếp xúc.  Đối với cấp trên, có thể gọi là “Thủ trưởng”. Trong lúc nghỉ ngơi, quân nhân xưng hô với nhau theo tập quán thông thường.

b. Các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam:

1. Treo quốc kỳ

2. Thức dậy

3. Thể dục buổi sáng

4. Kiểm tra sáng

5. Học tập

6. Ăn uống

7. Lau vũ khí, khí tài trang bị

8. Thể thao, tăng gia sản xuất

9. Đọc báo, nghe tin

10. Điểm danh, điểm quân số

11. Ngủ nghỉ

c. Từ những kiến thức đã học về Điều lệnh quản lí bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân em vận dụng vào sinh hoạt, học tập và công tác:

– HS xây dựng và trình bày trước lớp thời khóa biểu sinh hoạt, học tập trong ngày của bản thân (tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, khả năng thực hiện của từng HS) theo gợi ý:

+ Lên danh sách những công việc cần làm.

+ Cân nhắc khoảng thời gian học tập hiệu quả nhất.

+ Lựa chọn hình thức cho thời gian biểu

– Một số lưu ý khi lập thời gian biểu:

+ Tránh sắp xếp thời gian công việc học tập liên sát nhau.

+ Lập thời gian biểu hàng ngày vào cùng thời điểm.

+ Tạo thói quen tuân thủ thời gian biểu.

Ví dụ: Thức dậy, thể dục sáng, ăn sáng, học tập, ăn uống, học phụ đạo, thể dục thể thao, ăn tối, học tập, thư giãn nghỉ ngơi, ngủ tối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.