Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 16:Tốc độ phản ứng hóa học trang 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất.

Bài 16: Tốc độ phản ứng hóa học

1. a) Trong cùng một khoảng thời gian, nồng độ của MgCl2 ở dung dịch nào tăng lên nhanh hơn? Giải thích.

b) Tốc độ của phản ứng (1) ở thí nghiệm (1) là nhanh hơn hay chậm hơn tốc độ phản ứng ở thí nghiệm (2)?

Trả lời:

a) Nồng độ của MgCl2 ở dung dịchở thí nghiệm 1 tăng lên nhanh hơn.

b) Tốc độ của phản ứng (1) ở thí nghiệm (1) là nhanh hơn

2. Cho biết tốc độ phản ứng chỉ nhận giá trị dương. Giải thích vì sao phải thêm dấu trừ trong biểu thức (3) khi tính tốc độ trung bình của phản ứng theo các chất tham gia phản ứng.

Trả lời: 

Do tốc độ trung bình bằng biến thiên nồng độ trên biến thiên thời gian. Mà thời gian tăng lên thì nồng độ của chất tham gia phản ứng giảm nên tử âm, phải thêm dấu trừ để giá trị tốc độ dương.

3. Em có nhận xét gì nếu trong biểu thức (5) nồng độ của chất A và B đều bằng 1 M.

Trả lời:

Nếu trong biểu thức (5) nồng độ của chất A và B đều bằng 1 M thì v = k bằng hằng số tốc độ phản ứng.

4. Trong phản ứng (6), nếu nồng độ của H2 tăng gấp đôi thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

Trả lời: 

Nếu nồng độ của H2 tăng gấp đôi thì tốc độ phản ứngtăng lên gấp đôi.

5. Khi nồng độ của H2 (g) cũng như I2(g) đều tăng lên gấp đôi thì tốc độ phản ứng của H2 (g) với I2(g) tăng lên mấy lần?

Trả lời:

Tăng lên gấp 4 lần.

6. Hãy giải thích các hiện tượng dưới đây:

a) Khi ở nơi đông người trong một không gian kín, ta cảm thấy khó thở và phải thở nhanh.

b) Tàn đóm đỏ bùng lên khi cho vào bình oxygen nguyên chất.

c) Bệnh nhân suy hô hấp cần thở oxygen thay vì không khí (chứa 21% thể tích oxygen).

Trả lời:

a) Do khi ở nơi đông người lượng oxygen phải cung cấp cho nhiều người nên dẫn đến thiếu oxygen.

b) Do trong bình có oxygen nồng độ cao hơn thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.

c) Do trong không khí chứa lượng oxygen nồng độ thấp hơn.

7. Quan sát Hình 1.4, giải thích vì sao dùng đá vôi dạng bột thì tốc độ phản ứng nhanh hơn.

Trả lời:

Đá vôi ở dạng bột làm tăng diện tích tiếp xúc bề mặt.

8. Giải thích vì sao thanh củi chẻ nhỏ thì sẽ cháy nhanh hơn.

Trả lời: 

Khi chẻ nhỏ củi tăng diện tích tiếp xúc bề mặt nên dễ cháy hơn.

9. Vì sao đinh sắt trong thí nghiệm phải được tẩy sạch gỉ và dầu mỡ?

Trả lời: 

Để đinh sắt được tiếp xúc với axit, thí nghiệm có thể thực hiện tốt nhất.

10. Dựa vào hiện tượng nào để so sánh tốc độ phản ứng trong hai thí nghiệm này?

Trả lời:

Dựa vào lượng khí H2 thoát ra ta có thể so sánh tốc độ phản ứng.

11. Với phản ứng có y = 2 nếu nhiệt độ tăng từ 20oC lên 50oC thì tốc độ phản ứng tăng bao nhiêu lần.

Trả lời: 

Tốc độ phản ứng tăng lên: 8 lần.

12. Enzyme amylase và lipase có trong nước bọt. Hãy giải thích vì sao chúng ta cần phải nhai kĩ thức ăn trước khi nuốt.

Trả lời: 

Nhai kĩ thức ăn trước khi nuốt giúp chúng ta tạo nhiều Enzyme amylase và lipase giúp chó quá trình tiêu hóa chất đạm, béo, tinh bột tốt hơn.

13. Bài 1. Nồi áp suất để ninh, hầm thức ăn có thể làm nóng nước tới nhiệt độ 120oC so với 100oC khi dùng nồi thường. Trong quá trình hầm xương thường diễn ra nhiều phản ứng hóa học, ví dụ quá trình biến đổi các protein, chẳng hạn như thủy phân một phần collagen thành gelatin. Hãy cho biết tốc độ quá trình thủy phân collagen thành gelatin thay đổi như thế nào khi sử dụng nồi áp suất thay cho nồi thường.

A. Không thay đổi.

B. Giảm đi 4 lần

C. Ít nhất tăng 4 lần.

D. Ít nhất giảm 16 lần.

Trả lời:

Câu đúng: C

14. Bài 2. Quan sát hình ảnh bên minh họa trong SGK ảnh hưởng của yếu tố nào tới tốc độ phản ứng? Giải thích?

Trả lời: 

Yếu tố tiếp xúc bề mặt.

15. Bài 3. Khi H2 có thể được điều chế bằng cách cho miếng sắt vào dung dịch HCl. Hãy đề xuất các biện pháp khác nhau để tăng tốc độ điều chế H2

Trả lời:

Các biện pháp:

+ tăng nhiệt độ.

+ tăng diện tích tiếp xúc bằng cách tạo nhỏ miếng sắt.

+ tăng nồng độ dung dịch HCl.

16. Bài 4. Cùng một lượng kim loại Zn phản ứng với cùng một thể tích dung dịch H2 SO 4 1M, nhưng ở hai nhiệt độ khác nhau.

Zn + H2 SO4 → ZnSO4 + H2

Số mol khí H2 sinh ra ở mỗi thí nghiệm theo thời gian được biểu diễn ở đồ thị bên.

a) Giải thích vì sao đồ thị màu đỏ ban đầu cao hơn đồ thị màu xanh.

b) Vì sao sau một thời gian, hai đường đồ thị lại chụm lại với nhau.

Trả lời:

a) do ban đầu nhiệt độ cao hơn nên tốc độ phản ứng tăng nhanh nên số mol khí H2 sinh ra nhiều hơn.

b) khi đã phản ứng hết lượng kim loại và axit thì số mol H2 sinh ra là bằng nhau.

17. Phản ứng A → sản phẩm được thực hiện trong bình kín. Nồng độ của A tại các thời điểm t = 0, t = 1 phút, t = 2 phút lần lượt là 0,1563 M; 0,1496 M; 0,1431 M.

a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong phút thứ nhất và từ phút thứ nhất tới hết phút thứ hai.

b) Vì sao hai giá trị tốc độ tính được không bằng nhau?

Trả lời:

Tốc độ trung bình của phản ứng trong phút thứ nhất: v¯= 6,7.10−3

Tốc độ trung bình của phản ứng từ phút thứ nhất tới hết phút thứ hai: v¯= 6,5.10−3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.