Top tài liệu

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 109

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 109 được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. A. TỰ ĐÁNH GIÁ Đọc văn […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết văn bản trang 104

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết văn bản trang 104

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn văn 6 bài: Viết văn bản trang 104 được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. 1. Định hướng Tùy theo nội […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 97

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 97 được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. 1. Tìm các từ ngữ […]

Read More