Hướng dẫn soạn Sinh học 10 KNTT Bài 20: Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất

1. Vi sinh vật là gì? Quan sát hình 20.1 trong SGK, kể tên các nhóm vi sinh vật. Giải thích vì sao vi sinh vật có tốc độ trao đổi chất nhanh, sinh trưởng, sinh sản nhanh hơn so với thực vật và động vật.

Trả lời:

a. Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ bé, thường chỉ quan sát được dưới kính hiển vi.

Các nhóm vi sinh vật:

– Vi sinh vật nhân thực:

+ Nấm đơn bào, tảo đơn bào, động vật nguyên sinh

+ Vi nấm, vi tảo và động vật đa bào kích thước hiển vi

– Vi sinh vật nhân sơ:

+ Archaea

+ Vi khuẩn

b. Vì các vi sinh vật có kích thước tế bào nhỏ, cấu tạo đơn giản nên chúng tốc độ trao đổi chất nhanh, sinh trưởng, sinh sản nhanh hơn so với thực vật và động vật.

2. Đọc bảng 20 trong SGK, phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. So với thực vật và động vật, vi sinh vật có thêm những kiểu dinh dưỡng nào? Vi sinh vật có phạm vi phân bố rộng hơn rất nhiều so với những nhóm sinh vật khác nhờ đặc điểm nào? Giải thích.

Trả lời:

a. Các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.

– Động vật chủ yếu là sinh vật dị dưỡng, còn thực vật chủ yếu là sinh vật quang tự dưỡng. Ở vi sinh vật có đồng thời cả 2 hình thức dinh dưỡng trên.

b. Vi sinh vật có phạm vi phân bố rộng hơn rất nhiều so với những nhóm sinh vật khác vì chứng có kích thước nhỏ, cấu tạo đơn giản và có nhiều kiểu chuyển hoá vật chất và năng lượng nên có thể thích nghi với nhiều kiểu môi trường, kể cả điều kiện khắc nghiệt.

3. Làm thế nào có thể phân loại được các vi sinh vật trong khi chúng ta không nhìn thấy chúng bằng mắt thường?Quan sát cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gr – và vi khuẩn Gr +ở hình 7.3 trong SGK, hãy giải thích vì sao hai loại vi khuẩn này lại bắt màu khác nhau khi nhuộm Gram.

Trả lời:

a. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp nhuộm gram để phân loại các vi sinh vật trong khi chúng ta không nhìn thấy chúng bằng mắt thường.

b. Vi khuẩn Gram dương và Gram âm có cấu tạo vách tế bào khác nhau, do đó khi thực hiện nhuộm thì chúng sẽ bắt màu các thuốc nhuộm khác nhau.

4. Một loại vi khuẩn chỉ cần amino acid loại methionine làm chất dinh dưỡng hữu cơ và sống trong hang động không có ánh sáng. Cho biết kiều dinh dưỡng của vi khuẩn này và giải thích.

Trả lời:

Vi khuẩn chỉ cần amino acid loại methionine làm chất dinh dưỡng hữu cơ và sống trong hang động không có ánh sáng thì kiều dinh dưỡng của vi khuẩn này hoá dị dưỡng vì nguồn năng lượng và nguồn carbon của hình thức này chỉ là chất hữu cơ mà ko cần có ánh sáng.

5. Hình dưới trong SGK có hai loài vi khuẩn, một loài mọc tạo khuẩn lạc to, trắng và một loài mọc tạo thành những đường ziczac. Tuy nhiên, xung quanh khuẩn lạc to lại xuất hiện một vòng trong (gọi là vòng vô khuẩn). Em hãy giải thích hiện tượng trên.

Trả lời:

Khuẩn lạc ziczac sẽ khuếch tán vào trong tế bào ức chế sự phát triển của vi khuẩn lạc to, trắng. Khi đó sẽ tạo ra vòng tròn xung quanh khoanh giấy gọi là vòng vô khuẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.