Hướng dẫn soạn Sinh học 10 KNTT Bài 9: Thực hành: Quan sát tế bào bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất

a) Một học sinh khi đưa tiêu bản tế bào vảy hành lên quan sát thì không nhìn được hình dạng của tế bào. Theo em, bạn đó có thể đã làm sai bước nào trong quy trình trên?

b) Em hãy cho biết các loại hình dạng vi khuẩn trong khoang miệng của người. Nếu làm tiêu bản thành công thì các vi khuẩn bắt màu gì với thuốc nhuộm fuchsine?

c) Qua thí nghiệm, em thấy tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực dễ nhìn thấy hơn? Tế bào nào em quan sát được chi tiết thành phần cấu tạo? Vì sao?

Trả lời:

a) Theo em, bạn đó có thể làm sai bước 1,2 hoặc 3

Bước 1: Lấy quá ít hoặc quá nhiều mẫu thì cũng sẽ không thể quan sát được.

Bước 2: Thời gian nhuộm quá ngắn

Bước 3: Trong quá trình rửa mẫu khi không cẩn thận sẽ rửa trôi mẫu đi luôn.

b) Hình dạng vi khuẩn trong khoang miệng của người rất đa dạng : trực khuẩn, cầu khuẩn, xoắn khuẩn…Hầu hết vi khuẩn trong khoang miệng thuộc vi khuẩn gram âm nên nếu làm tiêu bản thành công thì các vi khuẩn bắt màu đỏ với thuốc nhuộm fuchsine.

c) Tế bào nhân thực dễ quan sát tế bào nhân sơ hơn do tế bào nhân sơ. Tế bào nhân thực sẽ quan sát được chi tiết thành phần cấu tạo vì tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ hơn tế bào nhân thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.