[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 19. Vương quốc Phù Nam

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 19. Vương quốc Phù Nam

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 19: Vương quốc Phù Nam trang 95 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 18. Vương quốc Chăm-pa

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 18. Vương quốc Chăm-pa

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 18: Vương quốc Chăm-pa trang 91 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 14. Chính sách cai trị của các triều đại hong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam…

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại hong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam trang 67 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 13. Nhà nước Âu Lạc

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 13. Nhà nước Âu Lạc

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 13: Nhà nước Âu Lạc trang 62 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 12. Nhà nước Văn Lang

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 12. Nhà nước Văn Lang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 12: Nhà nước Văn Lang trang 57 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More