Soạn Sử 9 Bài 10 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 10 Sử 9

I. TÌNH HÌNH CHUNG

* Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945): nhiều nước Tây Âu bị phát xít chiếm đóng và tàn phá rất nặng nề.

– Pháp:

+ Bị thiệt hại to lớn về kinh tế.

+ Năm 1944, sản xuất công nghiệp của Pháp giảm 38%, nông nghiệp giảm 60% so với trước chiến tranh.

– I-ta-li-a:

Sản xuất công nghiệp giảm 30%, nông nghiệp chi đảm bảo 1/3 nhu cầu lương thực trong nước.

– Anh:

+ Kinh tế Anh phát triển chậm sau chiến tranh, vị trí kinh tế của Anh ngày càng giảm sút.

+ Tháng 6-1945, nước Anh nợ tới 2 tỉ bảng Anh.

* Sau chiến tranh thế giới thứ hai, để khôi phục nền kinh tế đất nước, 16 nước Tây Âu như Anh, Pháp, Tây Đức, l-ta-li-a… đã nhận viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác-san, kinh tế các nước Tây Âu được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ
– Chính sách đối nội:

+ Giai cấp tư sản cầm quyền luôn tìm cách thu nẹp các quyền tự do, dân chủ, xoá bỏ các cải cách tiến bộ, ngăn cản phong trào công nhân và phong trào dân chủ.

– Chính sách đối ngoại:

+ Nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm khôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa trước đây:

+ Hà Lan trở lại xâm lược Inđônêxia (tháng 11-1945)

+ Pháp trở lại xâm lược Đông Dương (tháng 9-1945)

+ Anh trở lại xâm lược Mã Lai (tháng 9-1945)

+ Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra (tháng 4- 1949) nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

– Nước Đức sau chiến tranh:

+ Tháng 9-1949, Nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức được thành lập, nền kinh tế của Cộng hoà Liên bang Đức được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Ở khu vực phía đông nước Đức, nhà nước Cộng hoà Dân chủ Đức thành lập (10-1949)

+ Từ những năm 60 và 70 của thế kỉ XX, sản xuất công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức vươn lên đứng thứ 3 trong thế giới tư bản sau Mĩ và Nhật Bản.

+ Do những biến chuyển của tình hình ở Liên Xô và Đông Âu, Cộng hoà Dân chủ Đức đã sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức (10-1990). Sau bốn thập niên bị chia cắt, nước Đức đã trở lại thống nhất.

II. SỰ LIÊN KẾT KHU VỰC

1. Nguyên nhân của sự liên kết

– Nhằm hình thành một thị trường chung Châu Âu, dần xoá bỏ hàng rào thuế quan.

– Có chính sách thống nhất trong nhiều lĩnh vực, mở rộng thị trường.

– Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

2. Quá trình hình thành và phái triển của sự liên kết

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai không lâu, Tây Âu đã xuất hiện xu hướpg liên kết kinh tế khu vực, tiêu biểu là sự ra đời của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC – 3/1957) bao gồm 6 nước: Cộng hoà Liên bang Đức, Pháp, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan và Lúc-xăm-bua. Sau lên tới 12 nước.

– Hội nghị Ma-xtrích (Hà Lan -12-1991) đánh dấu một mốc đột biến của quá trình liên kết quốc tế ở Tây Âu với 2 quyết định quan trọng về kinh tế – tài chính và chính trị:

+ 1, Xây dựng một thị trường nội địa châu Âu với một liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu, có một đồng tiền chung duy nhất. Ngày 1-1-1999, phát hành đồng tiền chung châu Âu với tên gọi là đồng ơrô (EURO)

+ 2, Xây dựng một liên minh chính trị, mở rộng sang liên kết về chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung châu Âu.

– Ngày 1-1-1944, cộng đồng kinh tế châu Âu mang tên mới Liên minh châu Âu (EU).

– Năm 1999, số thành viên của EU là 15 nước (thêm Áo, Phần Lan, Thụy Điển).

– Sau hơn 40 năm tồn tại, EU đã tạo ra một cộng đồng kinh tế và một thị chung với sức mạnh của dân số 320 triệu người có trình độ khoa học, kĩ thuật cao.

– Năm 2000, các nước EU dự kiến sẽ tiến hành một liên bang nhất thể hoá châu Âu về kinh tế và chính trị.

– Năm 2004, số thành viên của EU là 25 nước.

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 bài 10

Soạn Sử 9 Bài 10 bằng sơ đồ tư duy

Soạn Sử 9 Bài 10 bằng sơ đồ tư duy (ảnh 2)

Soạn Sử 9 Bài 10 bằng sơ đồ tư duy (ảnh 3)

Soạn Sử 9 Bài 10 bằng sơ đồ tư duy (ảnh 4)

Trả lời câu hỏi sgk Lịch sử 9 bài 10

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì?

Trả lời:

Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945:

 • Các nước Tây Âu bị thiệt hại nặng sau chiến tranh.
 • 16 nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ để phát triển kinh tế.
 • Những năm đầu sau chiến tranh, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nhằm khôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa trước đây.
 • Các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương  (NATO) , chạy đua vũ trang nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
 • Sau chiến tranh bị chia cắt thành 2 nước: Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949) và Cộng hòa Dân chủ Đức (10/1949)
 • 3/10/1990, nước Đức thống nhất trở lại, trở thành quốc gia có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất Tây Âu.

Câu 2: Hãy xác định trên bản đồ châu Âu sáu nước đầu tiên của EU.

Trả lời:

6 nước đầu tiên của EU là: CHLB Đức, Pháp, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan, Luc-xăm-bua.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên….

Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế  ở khu vực Tây Âu?

Trả lời:

Những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế  ở khu vực Tây Âu:

 • Tháng 4/1951 : Cộng đồng than thép châu Âu.
 • Tháng 3/1957: Cộng đồng năng lượng nguyên tử ở châu Âu.
 • Năm 1957 : Cộng đồng kinh tế châu Âu.
 • Tháng 7/1967: Ba cộng đồng trên sáp nhập với nhau thành cộng đồng châu Âu.
 • Tháng 1/11/1993: đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

Câu 2: Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

Trả lời:

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề, có nhu cầu liên kết để giúp đỡ nhau kiến thiết đất nước. Tuy nhiên sự liên kết này là tất yếu, không phải một xu hướng.

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ lợi dụng thời cơ “nhảy” vào vùng Tây Âu đang còn ngổn ngang những bãi chiến trường để “giúp đỡ” các nước ở đây vực dậy và phát triển đất nước. Các nước Tây Âu sau đó ngày càng lệ thuộc vào Mỹ và trở thành đồng minh của đế quốc đầy tham vọng này.

Nhưng kể từ thập niên 50 trở đi, cùng với sự phát triển mạnh mẽ và năng động của kinh tế, ý thức độc lập và lòng tự tôn cũng được giương cao hơn ở các nước Tây Âu.

=> Do đó, họ có xu hướng liên kết với nhau để phát triển kinh tế và hạn chế, giảm dần tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với khu vực. Đó là chủ trương độc lập về kinh tế và chính trị, dần khẳng định vị thế của mình. Các nước Tây Âu muốn đứng ngang hàng với Mỹ chứ không phải đứng sau Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.