Soạn tập đọc nhạc số 2 lớp 9

1. Lời bài hát

Trời khuya thanh vắng gió sương chìm trong đêm

Tối khắp phố phường. Một mình nghệ sĩ lặng

Đi đâu. Với cây đàn trong đêm trường…

2. Phân tích bài Nghệ sĩ với cây đàn

– Nhịp gì?

+  Nhịp ba bốn

– Giọng gì?

+ Giọng Mi thứ

Soạn tập đọc nhạc số 2 lớp 9

– Về cao độ và trường độ

+ Cao độ : sử dụng đủ 7 âm trong đó có Fa# và Rê.

+ Trường độ : có các hìn nốt đen, nốt trắng, trắng chấm dôi, lặng đen và đặc biệt là chùm ba móc đơn.

– Chia câu?

+ Bài gồm 4 câu hát với giai điệu nhẹ nhàng và buồn

3. Đọc nhạc

Si mi son sí đô rế đô si. Si rê pha

Lá sí son pha mì. Rề pha la đố là

Si si. Sí la sòn la son pha mì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.