Chế độ trực hè, trực Tết của giáo viên các cấp

Không phải thầy cô nào cũng nắm rõ các quy định về chế độ trực hè, trực Tết của giáo viên. Hàng năm những ngày lễ hay những dịp nghỉ nào sẽ được tính thêm tiền lương nếu thầy cô đi trực? Giáo viên trực hè, trực các ngày lễ, Tết sẽ được hưởng chế độ theo […]

Read More

Chế độ mới nhất về văn phòng phẩm của giáo viên

Chế độ mới nhất về văn phòng phẩm của giáo viên Mức khoán chi văn phòng phẩm của giáo viên Quy định hướng dẫn việc cấp phát văn phòng phẩm cho giáo viên như thế nào? Văn bản pháp luật cụ thể nào quy định cụ thể về định mức văn phòng phẩm. Nội dung […]

Read More