Mẫu bài dạy minh họa môn Ngữ văn THCS Mô đun 4

Mẫu bài dạy minh họa môn Ngữ văn THCS Mô đun 4 do Top tài liệu sưu tầm là mẫu giáo án bài giảng các thầy cô phải xây dựng và nộp theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác tập huấn module 4. Sau đây là nội […]

Read More

Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học

Gợi ý modul 4 môn Tiếng Việt bao gồm đáp án các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm… có trong chương trình tập huấn để gửi tới thầy cô. Qua đó các thầy cô có thể dễ dàng hoàn thành chương trình tập huấn của mình đạt hiệu quả cao nhất. Gợi ý học tập […]

Read More
Top tài liệu

Hướng dẫn tinh giản chương trình lớp 5 năm 2021-2022

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học đối với lớp 5 năm học 2021-2022 vừa được Bộ giáo dục đào tạo ban hành ngày 10/9/2021 tại Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Theo […]

Read More
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em hay chọn lọc

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em hay chọn lọc

Yêu cầu Gợi ý chỉnh sửa Giới thiệu được trải nghiệm. Nếu chưa giới thiệu được trải nghiệm, hãy viết một hoặc vài câu giới thiệu câu chuyện em định kể. Sử dụng nhất quán từ ngữ xưng hô. Đánh dấu những từ ngữ chỉ người kể chuyện trong bài viết. Nếu chưa nhất quán, […]

Read More