Nêu ý nghĩa của Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông đối với hiệu trưởng trường THCS

Nêu ý nghĩa của Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông đối với: Trả lời: Hiệu trưởng trường THCS: Để hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh […]

Read More

Hiệu trưởng trường THCS trong video trên đã sử dụng những biện pháp nào để tạo động lực làm việc cho giáo viên?

Hiệu trưởng trường THCS trong video trên đã sử dụng những biện pháp nào để tạo động lực làm việc cho giáo Trả lời: Hiệu trưởng trường THCS trong video trên đã sử dụng những biện pháp nào để tạo động lực làm việc cho giáo viên là: – Động viên khen thưởng cho giáo […]

Read More

Gợi ý đáp án tự luận Mô đun 2 cán bộ quản lý

Gợi ý đáp án tự luận Mô đun 2 cán bộ quản lý sẽ giúp giáo viên nắm được các phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn mô đun 2. Mời các thầy cô tham khảo. Gợi ý đáp án tự luận Mô đun 2 CBQL được thầy cô gửi đến […]

Read More

Điểm chung nhất của các phương pháp dạy học tích cực

Điểm chung nhất của các phương pháp dạy học tích cực Điểm chung nhất của các phương pháp dạy học tích cực Đặc điểm chung của các phương pháp dạy học tích cực là tính tích cực nhận thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí lực và có nghị lực cao […]

Read More