Module TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học

Mẫu 1 – Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH34 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Module TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường […]

Read More
Top tài liệu

Giáo án Vĩnh biệt cửu trùng đài ngắn nhất

Giáo án Vĩnh biệt cửu trùng đài – Mẫu số 1 A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh : – Nắm được đặc điểm của kịch, một thể loại văn học phản ánh hiện thực thông qua xung đột. – Hiểu và phân tích xung đột kịch, tính cách diễn biến tâm trạng, bi […]

Read More
Top tài liệu

Giáo án minh họa môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp module 2 hay nhất

Kế hoạch bài dạy môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Mô đun 2 SỞ GD & ĐT ……….. TRƯỜNG THPT…. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP Tên chủ đề: “HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG” Mạch nội dung: Hướng tới xã hội Hình thức hoạt động: sân khấu hóa, trò chơi, hoạt động nhóm, thuyết […]

Read More

GV cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây trong việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực

GV cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây trong việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực? GV cần tổ chức chuỗi hoạt động học để HS chủ động khám phá những điều chưa biết. GV cần đầu tư vào việc lựa chọn các phương […]

Read More