Top tài liệu

Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung nào? Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm là gì?

Câu hỏi: Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung nào? Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm là gì? Trả lời: * Khi lập kế hoạch tài chính trường […]

Read More
Top tài liệu

Công tác quản lý thu, chi ngân sách tại trường THCS X, thầy/cô hãy chỉ ra những khoản nào trường THCS X thu đúng quy định? những khoản nào thu không đúng quy định?

Câu hỏi: Công tác quản lý thu, chi ngân sách tại trường THCS X, thầy/cô hãy chỉ ra những khoản nào trường THCS X thu đúng quy định? những khoản nào thu không đúng quy định? Trả lời: 1. Các khoản thu Nhà nước có quy định mang tính chất bắt buộc Theo quy định […]

Read More
Top tài liệu

Đối với Quy chế chi tiêu nội bộ của trường thầy/cô cần có những nội dung cụ thể nào phải điều chỉnh, thay đổi khi thực hiện Chương trình GDPT 2018?

Câu hỏi: Đối với Quy chế chi tiêu nội bộ của trường thầy/cô cần có những nội dung cụ thể nào phải điều chỉnh, thay đổi khi thực hiện Chương trình GDPT 2018? Trả lời: a. Quy định các nguồn thu được dùng để khoán chi: – Ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên; […]

Read More
Top tài liệu

Thầy/cô hãy chỉ ra những hoạt động cụ thể của nhà trường liên quan đến nguồn tài chính khi thực hiện Chương trình GDPT 2018?

Câu hỏi: Thầy/cô hãy chỉ ra những hoạt động cụ thể của nhà trường liên quan đến nguồn tài chính khi thực hiện Chương trình GDPT 2018? Trả lời: * Chi cho các hoạt động liên quan đến thanh toán các nhân: 1. Tập huấn, bồi dưỡng CBQL, giáo viên (bồi dưỡng module, chương trình […]

Read More
Top tài liệu

Thầy/cô hãy cho biết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở trường THCS?

Câu hỏi: Thầy/cô hãy cho biết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở trường THCS? Để giải quyết những vấn đề đó, người hiệu trưởng trường THCS cần phải làm gì? Trả lời: * Những khó […]

Read More
Top tài liệu

Để giải quyết tốt vấn đề này khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, Hiệu trưởng trường THCS cần có thực hiện tốt những nhiệm vụ gì trong quản trị tài chính?

Câu hỏi: Tự chủ tài chính đối với trường THCS phải luôn luôn gắn với trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh. Để giải quyết tốt vấn đề này khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, Hiệu trưởng trường THCS cần có thực hiện tốt những nhiệm vụ […]

Read More
Top tài liệu

Từ những thay đổi của Chương trình GDPT 2018 đối với cấp THCS thầy/cô hãy chỉ ra những yếu tố nào có liên quan đến hoạt động quản trị tài chính của nhà trường?

Câu hỏi Từ những thay đổi của Chương trình GDPT 2018 đối với cấp THCS thầy/cô hãy chỉ ra những yếu tố nào có liên quan đến hoạt động quản trị tài chính của nhà trường? Trả lời: 1. Chi tiền lương và thu nhập tăng thêm; 2. Trích lập các quỹ; 3. Tự chủ […]

Read More

Khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, trường thầy/cô có những khó khăn, vướng mắc gì trong tự chủ về nhân sự và tự chủ tài chính? theo thầy/cô để khắc phục được những khó khăn, vướng mắc đó cần có các giải pháp, biện pháp nào?

Câu hỏi Khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, trường thầy/cô có những khó khăn, vướng mắc gì trong tự chủ về nhân sự và tự chủ tài chính? theo thầy/cô để khắc phục được những khó khăn, vướng mắc đó cần có các giải pháp, biện pháp nào? Trả lời:  Khi thực hiện Chương […]

Read More
Đáp án Câu hỏi tương tác – Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL

Gợi ý Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL

  Gợi ý Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL – những điều cần biết Mục tiêu của khóa tập huấn là gì? 1. Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm […]

Read More