Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mô đun 3 THCS

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mô đun 3 THCS được Toptailieu sưu tầm và chia sẻ để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 3 là bài thu hoạch về Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và […]

Read More

Mẫu giáo án minh họa môn Tin học Mô đun 3 THCS

Mẫu giáo án minh họa môn Tin học mô đun 3 THCS được Top tài liệu sưu tầm và chia sẻ. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây […]

Read More

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất THPT

Top tài liệu xin giới thiệu Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất THPT gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 3. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 3 tốt […]

Read More

Những nhận định nào sau đây thể hiện đúng vai trò của bản đặc tính kỹ của các hoạt động đánh giá theo quan điểm phát triển năng lực, phẩm chất của CTGDPT năm 2018

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Mô đun 3 gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 3. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 3 tốt nhất. Câu 34: Chọn các đáp án đúng Những nhận định […]

Read More

Hình thức nào dưới đây không sử dụng hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng tổ chức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Mô đun 3 gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 3. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 3 tốt nhất. Câu 19: Hình thức nào dưới đây không […]

Read More