Báo cáo phân tích 01 trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông trong hoạt động giáo dục và dạy học

MẪU BÁO CÁO PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC Thông tin của học sinh (viết tắt/kí hiệu học sinh do giáo viên tự đặt): ……… Giáo viên thực hiện tư vấn, hỗ trợ: ……. Lý do tư vấn, hỗ trợ: (mô […]

Read More
Top tài liệu

Báo cáo phân tích 1 trường hợp thực tiễn về tư vấn

BÁO CÁO TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Người thực hiện:……………………………………. Sản phẩm 2 – Modun 5: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.   Họ và tên học sinh: ……………………….. Giáo viên thực hiện tư vấn, hỗ trợ: ……………………….. Lý do tư vấn, hỗ trợ: A […]

Read More
Top tài liệu

Bài tập Module 5: Phân tích các tình huống

MẪU 1: MẪU BÁO CÁO PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TƯ VẤN,  HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC Thông tin của học sinh (viết tắt/kí hiệu học sinh do giáo viên tự đặt): T.01 Giáo viên thực hiện tư vấn, hỗ trợ:  Lý do tư vấn, hỗ […]

Read More

Đáp án tự luận Module 5 THCS

Đáp án tự luận Module 5 THCS gồm những câu hỏi tự luận, câu hỏi sau khi xem video giáo viên phải hoàn thành khi học tập module 5. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 5 tốt nhất. Đáp án mô đun 5 Trung học cơ sở: […]

Read More