Top tài liệu

Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3 Module 9

Mô đun 9 với nội dung “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT”. Khi tập huấn mô đun 9, giáo viên sẽ phải nộp Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3: Đánh giá ứng dụng CNTT trong […]

Read More
Top tài liệu

Đáp án trắc nghiệm Âm nhạc Module 9 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Âm nhạc Module 9 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập Module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất. 1. Câu hỏi ôn tập đầu vào Module […]

Read More
Top tài liệu

Đáp án trắc nghiệm Toán Module 9 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Toán Module 9 Tiểu học (40 câu) gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất. 1. Câu hỏi ôn tập đầu vào […]

Read More