Câu hỏi: Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Lời giải:

Cách mạng Tân Hợi không triệt để thể hiện qua các điểm sau:

– Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

– Không thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp

– Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc

– Cuộc cách mạng còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức.

Cùng Top tài liệu tìm hiểu thêm về Cách mạng Tân Hợi nhé.

1. Cách mạng Tân Hợi 1911:  

Cách mạng Tân Hợi là một trong những cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để tại Trung Quốc. Cuộc cách mạng này đã giúp loại bỏ chế độ phong kiến cổ hủ thành lập nên chế độ dân chủ theo chế độ và hệ tư tưởng mới. Cách mạng Tân Hợi 1911 mang đến sức ảnh hưởng to lớn với cách mạng dân tộc dân chủ tại Việt Nam sau này.

Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để?

2. Nguyên nhân và kết quả của cuộc Cách mạng:

* Nguyên nhân cuộc Cách mạng:

– Cách mạng Tân Hợi do sự mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chế độ phong kiến và đế quốc.

– Bởi nhà Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phát triển của đất nước, đã trao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, làm bán rẻ lợi ích của dân tộc.

* Kết quả:

– Kết quả chế độ phong kiến triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ.

– Nước Trung Hoa Dân Quốc ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

– Công nhận quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên về cơ bản cuộc cách mạng này lại không mang đến kết quả triệt để.

3. Ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi:

– Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể.

– Cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra cách mạng cũng mang đến quyền tự do bình đẳng cho nhân dân Trung Quốc. Đối với các nước trên thế giới thì Cách mạng Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *