Câu trả lời chính xác nhất: Sinh sản hứu tính lại tạo ra được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền vì:

– Quá trình giảm phân tạo ra vô số loại giao tử khác nhau

– Sau đó vô số các loại giao tử đực này kết hợp với vô số các loại giao tử cái, mỗi cách kết hợp lại tạo thành một hợp tử khác nhau, do đó các cá thể mới rất đa dạng về mặt di truyền

– Ngoài ra các quá trình trao đổi chéo trong giảm phân, đột biến,… càng làm tăng tính đa dạng về mặt di truyền

Để giúp các bạn hiểu hơn về câu hỏi Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền?, Toptailieu đã mang tới bài mở rộng sau đây về sinh sản hữu tính, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tìm hiểu chung về sinh sản hữu tính

– Khái niệm: Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra sinh vật mới bằng cách kết hợp vật chất di truyền đã có sẵn trong cơ thể của hai sinh vật khác nhau.

– Sinh sản hữu tính ở thực vật:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là kiểu sinh sản mà trong đó sẽ có sự hợp nhất của giao tử đực với giao tử cái để có thể tạo nên hợp tử từ đó phát triển thành cơ thể mới sẽ được gọi là sinh sản hữu tính. Có thể hiểu đơn giản nghĩa là mỗi loài thực vật muốn sinh sản hữu tính thì cây đó sẽ phải có hoa đực và hoa cái cùng các loài côn trùng khác để giúp chú ng thụ phấn thành công.

– Sinh sản hữu tính ở động vật:

Khác với thực vật, sinh sản hữu tính ở động vật là kiểu sinh sản tạo ra những cá thể mới thông qua sự hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để từ đó tạo ra những hợp tử lưỡng bội, hợp tử này sẽ được phát triển thành cá thể mới.

>>> Tham khảo: Giải thích vì sao bộ nst đặc trưng của loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ?

Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền?

2. Các hình thức sinh sản hữu tính

a) Ở động vật: 3 hình thức

Các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật là:

– Đẻ trứng: có ở hầu hết các loài cá, lưỡng cư, bò sát, côn trùng và một số loài động vật có vú (thú mỏ vịt, thú lông nhím).

– Đẻ trứng thai: là hiện tượng trứng giàu noãn hoàng đã được thụ tinh và nở thành con non mới được đẻ ra (cá mún, cá kiếm…).

– Đẻ con: là hiện tượng trứng được thụ tinh và phát triển trong dạ con thành phôi. Phôi được bảo vệ và thu nhận chất dinh dưỡng từ máu mẹ qua nhau thai (hầu hết các loài thú).

b) Ở thực vật: Chỉ có 1 hình thức sinh sản hữu tính ở thực vật

Không đa dạng như ở động vật, thực vật chỉ có 1 hình tức sinh sản hữu tính là thụ phấn. Quá trình sinh sản này sẽ xảy ra ở hầu hết các tế bào khác nhau từ sinh vật nhân sơ cho tới sinh vật nhân thực. Có sự kết hợp giữa cả đơn bào lẫn các đa bào để thúc đẩy quá trình di truyền diễn ra nhanh chóng.

Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền?

3. Giai đoạn sinh sản hữu tính ở động vật: 3 giai đoạn

– Giai đoạn hình thành tinh trùng, trứng.

– Giai đoạn thụ tinh

– Giai đoạn phát triển phôi: Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.

+ Tinh trùng: (n).

+ Trứng: (n).

+ Hợp tử: (2n)

– Các hình thức thụ tinh của động vật trong sinh sản hữu tính:

+  Động vật sinh sản hữu tính có thể thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

+ Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh mà trứng được gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể con cái.

+ Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh mà trứng được gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên trong cơ quan sinh dục của con cái.

4. Đặc trưng của sinh sản hữu tính

– Có quá trình nguyên phân xảy ra bên trong bào tử mà được tạo ra bởi quá trình giảm phân.

– Các bào tử nảy mầm sẽ chuyển sang giai đoạn thể giao tử. Các thể giao tử của các nhóm sinh vật khác nhau thì có sự đa dạng về kích thước. Thực vật hạt kín có khoảng 3 tế bào bên trong hạt phấn còn rêu và các loại sẽ được gọi là thực vật cổ đại khác, những loài này có thể có đến vài triệu tế bào.

– Thực vật có sự luân phiên thay đổi giữa các thế hệ khi mà giai đoạn bào tử được tiếp diễn bởi các giai đoạn thể giao tử. Giai đoạn bào tử được tạo ra bào tử trong bọc bào tử bằng cách thực hiện giảm phân.

5. Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền?

– Sinh sản hứu tính lại tạo ra được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền vì:

+ Quá trình giảm phân tạo ra vô số loại giao tử khác nhau.

+ Sau đó vô số các loại giao tử đực này kết hợp với vô số các loại giao tử cái, mỗi cách kết hợp lại tạo thành một hợp tử khác nhau, do đó các cá thể mới rất đa dạng về mặt di truyền.

+ Ngoài ra các quá trình trao đổi chéo và thụ tinh trong giảm phân, đột biến,… càng làm tăng tính đa dạng về mặt di truyền.

———————-

Trên đây là bài tìm hiểu của Toptailieu về câu hỏi Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền?. Hi vọng thông qua bài mở rộng trên, Toploigiai có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn kiến thức về câu hỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.