Top tài liệu

Câu hỏi:

Thầy/cô hãy chỉ ra những hoạt động cụ thể của nhà trường liên quan đến nguồn tài chính khi thực hiện Chương trình GDPT 2018?

Trả lời:

* Chi cho các hoạt động liên quan đến thanh toán các nhân:

1. Tập huấn, bồi dưỡng CBQL, giáo viên (bồi dưỡng module, chương trình sgk mới, …)

2. Bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu

* Chi các hoạt động chuyên môn (Dạy học theo chương trình GDPT 2018)

1. Tổ chức giáo dục theo hướng STEM – STEAM

2. Tổ chức hoạt động HDTN, HN

3. Sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề bài học, theo chủ điểm theo CTGDPT 2018.

Chi các hoạt động mua sắm, sửa chữa ,…

Chi CTP, hội nghị, dịch vụ công khác,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.