Top tài liệu

Câu hỏi:

Thầy/cô hãy cho biết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở trường THCS? Để giải quyết những vấn đề đó, người hiệu trưởng trường THCS cần phải làm gì?

Trả lời:

* Những khó khăn, vướng mắc trong quản lý việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở trường THCS:

– Dự kiến Chi cho các hoạt động liên quan đến thanh toán các nhân không thể chủ động mà phụ thuộc nhiều vào chương trình của sở, phòng: Cụ thể: là công tác Tập huấn, bồi dưỡng CBQL, giáo viên (bồi dưỡng module, chương trình sgk mới, …)

– Hoạt động Tổ chức giáo dục theo hướng STEM – STEAM, hoạt động HDTN, HN chưa tự chủ về nguồn kinh phí, và chi phí thực hiện khó khăn

– Chương trình GDPT 2018, nhiều nội dung

* Để giải quyết những vấn đề đó, người hiệu trưởng trường THCS cần phải:

1. . Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu của trường được giao và được xác định trong kỳ kế hoạch —->Xác định các quy định về định mức, định biên của trường đã được thông báo. —–> Phân công trách nhiệm cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch tài chính. ——–> Thu thập thông tin cho Kế hoạch tài chính

2.. Xây dựng kế hoạch tài chính — Hoạch định thu chi — định hướng kế hoạch ngân sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.