Thầy/cô hãy chọn 3 bài tập/nhiệm vụ đánh giá mình đã biên soạn và phân tích các cấu phần theo hướng dẫn kể trên.

Trả lời: 

Ví dụ: bài “Tự giác làm việc ở trường” môn Đạo đức

Ghi Đ chỉ việc làm đúng, ghi S chỉ việc làm sai vào ô trống: (Hướng dẫn)

Khi tự giác làm việc ở trường: (Dữ liệu đầu vào)

(Câu trả lời dự kiến)

Em được thầy cô, bạn bè quý mến.

Em sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Em được thực hành, rèn luyện kĩ năng.

Em không có đủ thời gian để chơi với các bạn.

Em thể hiện được trách nhiệm của mình với trường và lớp.

Em làm cho bố mẹ vui và tự hào về em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.