Câu hỏi:

Thầy/cô hãy đề xuất một dự án nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ở trường mình trong năm

Trả lời:

Quán triệt học sinh không sử dụng  xe đạp điện và xe máy điện đến trường. Mà thay vào đó là có xe chuyên chở học sinh đi học có như vậy với hạn chế được tai nạn giao thông do học sinh gây ra. Nhà trường phải kết hợp tốt với phụ huynh các ban ngành ở địa phương và hợp tác với bên công an giao thông để cùng giáo dục tuyên truyền cho các em hạn chế đi học bằng phương tiện cá nhân mà nên đi xe chuyên chở học sinh để đảm bảo an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *