Thầy cô hãy liệt kê các mục đích mình đã thực hiện đánh giá học sinh trên thực tế. Thầy cô có thể lựa chọn trong các mục đích kể trên và/hoặc kể thêm các mục đích khác:

Trả lời:

  • Mục đích của việc đánh giá là:
  • Giúp GV nắm bắt được kịp thời tình hình học tập của học sinh
  • Giúp GV kiểm tra được chất lượng bài dạy của bản thân
  • Khuyến khích, động viên học sinh tiếp tục phát huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.