Mọi hoạt động trong cuộc sống, muốn thành công và đạt được kết quả thì trong một tập thể phải luôn đoàn kết giúp đỡ nhau. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân đưa đến hệ quả mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm.

Câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân đưa đến hệ quả gì?

A. Mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm.

B. Ngại gian khổ, khó khăn.

C. Thiếu tinh thần dũng cảm, ngại gian khổ, khó khăn.

D. Hay tự ti, cho mình là kém và phạm phải nhiều sai lầm.

Đáp án đúng: A. Mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm

Giải thích của giáo viên Toploigiai về lí do chọn đáp án A

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân đưa đến hệ quả mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm. Loại bỏ chủ nghĩa các nhân chính là cơ hội để phát triển toàn diện, bởi lẽ chủ nghĩa các nhân là hiện tượng ích kỉ, đáng phê phán.

– Tìm hiểu về chủ nghĩa cá nhân

Khái niệm “chủ nghĩa cá nhân” lần đầu tiên được các nhà xã hội Pháp theo đuổi học thuyết của Saint-Simon sử dụng để mô tả cái mà họ tin là nguyên nhân của sự phân rã xã hội Pháp sau Cách mạng 1789. Thuật ngữ tuy nhiên đã được sử dụng trước đó một cách tiêu cực bởi các nhà tư tưởng của phe phản đối cuộc Cách mạng Pháp theo trường phái Thần luận như Joseph de Maistre khi họ phản đối chủ nghĩa tự do trong chính trị. Các nhà xã hội chủ nghĩa theo học thuyết của Saint-Simon không phản đối chủ nghĩa tự do chính trị nhưng họ nhìn nhận “chủ nghĩa cá nhân” là một hình thức của “chủ nghĩa vị kỷ” hoặc “vô chính phủ” hay “là sự bóc lột tàn nhẫn giữa con người với chính con người trong xã hội công nghiệp hiện đại”.

Theo nhiều chuyên gia, để chống lại chủ nghĩa cá nhân, trước hết, chúng ta phải nhận diện rõ những biểu hiện và diễn biến của chủ nghĩa cá nhân trong hành xử của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong cuộc sống hiện nay, chủ nghĩa cá nhân biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau rất tinh vi.

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân đưa đến hệ quả gì?

– Hồ Chí Minh – với vấn đề chủ nghĩa cá nhân

Chủ nghĩa cá nhân và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ rất sớm. Ngay sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, vào ngày 15-10-1948 trên Báo Sự thật, Bác có bài viết: “Chủ nghĩa cá nhân” để chỉ ra biểu hiện, tính chất, mức độ nguy hiểm và phương pháp đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cho cán bộ, đảng viên thấy rõ.

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một trong nhiều bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân Dân trong năm 1969, trước lúc Bác đi xa. Thật ra, về chủ nghĩa cá nhân, Bác đã đề cập trước đó hơn 20 năm. Vào những ngày gian nan nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên báo Sự Thật số ra ngày 15/10/1948, ký bút danh X.Y.Z, đã đăng bài “Chủ nghĩa cá nhân”. Đặc biệt, lần này, bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” ra mắt bạn đọc đúng ngày 3 tháng 2, kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó có ý nghĩa biết bao! Là tâm nguyện thiết tha của Bác đối với công tác xây dựng Đảng, là tấm lòng của Bác đối với đội ngũ đảng viên chúng ta hôm nay và mai sau.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mấu chốt của xây dựng đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, “thi hành một nền chính trị liêm khiết”. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dựa trên cơ sở kết hợp  “xây” với “chống”, nghiêm khắc với chính mình, tự chủ bản thân trước mọi cám dỗ, thực hiện tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.