Đặt câu với từ sóng sánh

Sóng sánh là một động từ chỉ sự chao qua chao lại (thường là chỉ chất lỏng đựng trong đồ đựng) như sắp bị trào ra do bị lắc động. Bài viết dưới đây Toptailieu xin đặt câu với từ sóng sánh để làm rõ hơn nội dung từ sóng sánh. Câu trả lời đúng […]

Read More

Các bài Chính tả Lớp 3 hay nhất

Bài 1: 1. Tập chép: Chị em Cái ngủ mày ngủ cho ngoan Để chị trải chiếu, buông màn cho em. Chổi ngoan mau quét sạch thềm, Hòn bi thức đợi lim dim chân tường. Đàn gà ngoan chớ ra vườn, Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. Mẹ về, trán ướt mồ hôi, […]

Read More

Kể về gia đình em lớp 3

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu kể về gia đình em   Bài mẫu 1: Gia đình em có ba thế hệ Gia đình em gồm có 5 người: ông, bố, mẹ, anh Hiếu và em. Ông em là giáo viên,nay đã về hưu.Hằng ngày ông em thường […]

Read More