Top tài liệu

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

Thời đại hiện nay với sự phát triển của kinh tế xã hội theo định hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên quan hệ cung cầu ngày càng thể hiện rõ nét ở gần như tất cả các ngành nghề. Ngành y tế dần dần cũng đi vào qui luật của kinh tế thị trường, Với mục tiêu của ngành y tế: “Lấy người bệnh là trung tâm”. Để tồn tại và phát triển các đơn vị y tế phải đầu tư trang thiết bị ngày càng hiện đại, đội ngũ y bác sỹ phải có chuyên môn giỏi, phải cải cách thủ tục hành chính, tổ chức sắp xếp lại quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh, đặc biệt phải quan tâm giáo dục văn hóa ứng xử cho nhân viên. Khoa Khám bệnh phải có người đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà chu đáo. Bên cạnh đó, các khoa nội trú phải trang bị các tiện nghi đảm bảo nâng cao thể trạng và tâm lý cho bệnh nhân, có vậy người bệnh sẽ mau phục hồi hơn.

Trong khi đó chất lượng khám bệnh, điều trị bệnh là vấn đề được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người; đặc biệt là những người ốm đau phải nhập viện điều trị. Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác y tế. Gần đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện và Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Việc triển khai 5S đơn giản là các hoạt động thông qua việc làm giảm các sự lãng phí và các hoạt động không cần thiết, các hoạt động không mang lại lợi ích. Nó cũng giúp ích việc cải thiện chất lượng, nâng cao hiệu quả công việc và mức độ an toàn. 5S bao gồm một chuỗi các hoạt động cần được thực hiện một cách hệ thống với sự phối hợp của toàn thể nhân viên trong Trung tâm.

Hiện nay Trung tâm y tế huyện Thới Lai đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều thành công trong công tác khám và điều trị bệnh, tạo được niềm tin đối với người dân trong huyện và các vùng lân cận, tuy nhiên trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là về nhân lực. Trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của một số cán bộ, viên chức còn hạn chế; trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh ở một vài cán bộ, viên chức có lúc, có nơi còn biểu hiện chưa tốt… Để từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thới Lai trong thời gian tới. Nên chủ nhiệm chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng bệnh viện bằng phương pháp 5S tại Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ” là chuyên đề báo cáo của mình, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, an toàn, giảm thời gian chờ và giảm thiểu các sai sót. Việc nâng cao chất lượng bệnh viện theo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế đến năm 2020 là một vấn đề ưu tiên và cần thiết.

PHẦN 2: MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA CHUYÊN ĐỀ

2.1. Mục đích

2.1.1. Mục đích chung:

Tiếp tục xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện, làm tăng sự hài lòng của người bệnh.

2.1.2. Mục đích cụ thể:

– Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp hướng dẫn cụ thể; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn; người bệnh được hưởng nhiều quyền lợi và lợi ích trong quá trình  điều trị tại trung tâm.

– Xây dựng trung tâm phát triển toàn diện về số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực; chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức trung tâm được cải thiện.

– Cải thiện các mặt hoạt động chuyên môn của trung tâm gồm an ninh trật tự và an toàn cháy nổ; quản lý hồ sơ bệnh án; ứng dụng công nghệ thông tin; phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn; hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh; dinh dưỡng và tiết chế; chất lượng bệnh viện; quản lý và cung ứng thuốc.

– Hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện được duy trì và triển khai hoạt động ngày càng hiệu quả; cải thiện dần chất lượng từ mức trung bình lên mức khá và đạt mức tốt. Phấn đấu đưa trung tâm nằm trong nhóm được xếp loại chất lượng hàng đầu đối với các Trung tâm y tế trong toàn Thành phố.

– Cải thiện chất lượng các đặc thù chuyên khoa ngoại – sản và có một số phòng điều trị chuyên biệt như tim mạch, rối loạn chuyển hóa.

– Loại trừ các vật dụng không cần thiết, Xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ.

– Tiết kiệm, tránh lãng phí thời gian, công sức. Tăng cường hiệu quả công việc, hạn chế sai sót.

– Cải tiến liên tục chất lượng công việc, nâng cao cải tiến chất lượng tại bệnh viện.

– Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ y tế. Tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ, tăng cường tinh thần làm việc đội, nhóm của cán bộ y tế trong toàn đơn vị.

– Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, an toàn, giảm thời gian chờ và giảm thiểu các sai sót.

2.2. Nhiệm vụ của chuyên đề

2.2.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện:

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai kế hoạch đến các khoa phòng và cán bộ y tế trong toàn trung tâm. Thực hiện việc hướng dẫn, giám sát, nhắc nhở và kiểm tra theo sự phân công.

2.2.2. Triển khai tập huấn:

Tập huấn cho cán bộ y tế tại đơn vị: Kế hoạch và nội dung 5S “Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng”

2.2.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện 5S tại các khoa, phòng trong toàn trung tâm.

– Trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng khoa kiểm tra giám sát 2 lần/ ngày và khi cần lồng ghép kiểm tra việc thực hiện “Xanh – Sạch – Đẹp”.

– Ban chỉ đạo bệnh viện kiểm tra các khoa, phòng 1 tuần 2 lần.

2.2.4. Công tác truyền thông:

Tổ chức truyền thông và hướng dẫn thực hiện các nội dung Triển khai 5S “Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng” đến cán bộ y tế qua các buổi học chuyên môn, buổi giao ban khoa, phòng.

 2.2.5. Công tác thi đua, khen thưởng:

– Phát động phong trào thi đua 5S trong toàn viện.

– Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

 2.2.6. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết:

Ban chỉ đạo tổ chức công tác sơ kết, tổng kết và lồng ghép vào việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và cơ sở y tế ” Xanh – Sạch – Đẹp”.

2.2.7. Kiểm tra tiến độ thực hiện:

– Hàng tháng, quý đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Ban chỉ đạo.

– Tháng 9/2019 sơ kết kết quả thực hiện 5S, tháng 12/ 2019 Tổng kết thực hiện 1 năm thực hiện.

2.3. Giới hạn của chuyên đề

– Đề án tổng thể này tập trung nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến các tiêu chí chất lượng bệnh viện ban hành theo quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Dữ liệu sử dụng để xây dựng đề án là kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2017 do Sở Y tế Cần Thơ thực hiện.

– Đề án đề cập những vấn đề chung mang tính định hướng cho công tác nâng cao chất lượng bệnh viện trong phạm vi bệnh viện. Những vấn đề cụ thể trên từng tiêu chí như: thực hiện bằng cách nào, thời gian nào hoàn thành…sẽ do các khoa, phòng, các đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch để thực hiện đề án này.

Xem tiếp: Tải file miễn phí tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *