Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Trắc nghiệm: Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện? A. Ngôn ngữ bậc cao B. Hợp ngữ C. Pascal D. Ngôn ngữ máy Trả lời: Đáp án đúng: D. Ngôn ngữ máy Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được. Cùng […]

Read More

Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình?

Trắc nghiệm: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình: A. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9 B. Nhấn phím Ctrl + F9 C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7 D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 Lời giải: Đáp án đúng: B. Nhấn phím Ctrl + F9 Trong Turbo Pascal, để chạy chương […]

Read More

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

Trắc nghiệm: Ngôn ngữ lập trình bậc cao là? A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể C. Là ngôn ngữ có thể mô […]

Read More
Có mấy loại phần mềm máy tính?

Có mấy loại phần mềm máy tính?

Trắc nghiệm: Có mấy loại phần mềm máy tính? A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Trả lời: Đáp án đúng : A. 2 Giải thích : Có 2 loại phần mềm máy tính là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Trong phần mềm ứng dụng có phần mềm công cụ, […]

Read More
Mục đích của việc hiệu chỉnh là hay nhất

Mục đích của việc hiệu chỉnh là

Trắc nghiệm: Mục đích của việc hiệu chỉnh là: A. Xác định lại Input và Output của bài toán B. Phát hiện và sửa sai sót C. Mô tả chi tiết bài toán D. Để tạo ra một chương trình mới Trả lời: Đáp án đúng: B. Phát hiện và sửa sai sót  Giải thích […]

Read More
Phần mềm diệt virus là? chính xác nhất

Phần mềm diệt virus là?

Trắc nghiệm: Phần mềm diệt virus là: A. Phần mềm hệ thống B. Phần mềm công cụ C. Phần mềm ứng dụng D. Phần mềm tiện ích Trả lời: Đáp án đúng: D. Phần mềm tiện ích Phần mềm diệt virus là Phần mềm tiện ích Cùng Top Tài Liệu tìm hiểu thêm về virus […]

Read More