Bài toán trong tin học là gì?

Thuật toán trong tin học là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm. Vậy bài toán trong tin học là gì? Hãy cùng Toptailieu đi […]

Read More