Đề thi nghề Tin học THCS Thực hành lớp 8 có đáp án

Đề thi nghề Tin học THCS Thực hành lớp 8 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI LÝ THUYẾT (CHÍNH THỨC) Môn thi: TIN HỌC, Bậc: THCS Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1 (3 điểm)Hãy liệt kê các cách tạo một văn bản mới […]

Read More