Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Trắc nghiệm: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? A. 7 B. 9 C. 3 D. 6 Đáp án đúng: B – 9 Giải thích:  Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng: 3 mặt phẳng đối xứng chia nó thành hai khối hộp chữ nhật, 6 mặt phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối […]

Read More

Tính thể tích khối chóp tứ giác đều

I. Khái quát hình chóp đều 1. Định nghĩa hình chóp đều  Trong hình học, một hình chóp là một khối đa diện được hình thành bằng cách kết nối một điểm của một đa giác và một điểm, được gọi là đỉnh. Mỗi cạnh cơ sở và đỉnh tạo thành một hình tam giác, […]

Read More
Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRONG OXYZ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(a;b;c) và điểm N(α;β;γ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức:     Ví dụ minh họa (Tự luận): Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và điểm B(3;1;2). Tính […]

Read More