Tổng hợp Toán lớp 2 dạng tìm x

Giải toán tìm thành phần chưa biết được chia làm 2 dạng: I. Dạng cơ bản Giải dạng toán trên dựa theo quy tắc tìm thành phần chưa biết của 4 phép tính, cụ thể như sau: 1. Phép cộng: * x + b = c * a + x = c Quy tắc để tìm x: Số hạng = Tổng – Số […]

Read More