Các dạng toán lớp 4 thường gặp hay nhất

Dạng 1: Bài toán tìm trung bình cộng  1. Phương pháp giải Bước 1: Xác định số lượng các số hạng có trong bài toán; Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được; Bước 3: Trung bình cộng = “Tổng các số hạng” chia “số các số hạng có trong bài toán”; Bước 4: Kết luận. 2. Bài tập […]

Read More

Các dạng Tính nhanh Lớp 4 cực hay

I. Một số tính chất cần nhớ 1. Tính chất của phép cộng + Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi a + b = b + a + Tính chất kết hợp: Khi cộng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số […]

Read More