Tính chất đường trung bình của tam giác

Tính chất đường trung bình của tam giác

Câu hỏi: tính chất đường trung bình của tam giác – Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác; trong một tam giác có ba đường trung bình. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và có độ dài bằng […]

Read More