Khái niệm của lục giác đều

Khái niệm của lục giác đều

I. Lục giác đều 1. Khái niệm Nếu sáu cạnh có chiều dài bằng nhau, nó được gọi là một hình lục giác sáu cạnh đều. Chỉ khi tất cả các góc có cùng kích thước, và các cạnh bằng nhau, mới gọi là lục giác đều. Một hình khối với hai đáy hình lục giác […]

Read More