Tóm tắt bài Bố của xi-mông bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Bố của xi-mông bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Bố của xi-mông cực chất.

I. Giá trị nội dung và nghệ thuật bài Bố của xi-mông

1. Giá trị nội dung

– Qua diễn biến tâm trạng của ba nhân vật: Xi- mông, Blăng- sốt và Phi- líp, nhà văn gợi cho ta về lòng yêu bạn bè, mở rộng ra là yêu thương con người, sự thông cảm với những nỗi đau hoặc lầm lỡ của người khác

2. Giá trị nghệ thuật

– Ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật của tác giả thật sâu sắc, tinh tế; hình thức giản dị trong sáng, thể hiện một nội dung cô đọng, sâu sắc.

II. Sơ đồ tư duy bài Bố của xi-mông

Tóm tắt bài Bố của xi-mông bằng Sơ đồ tư duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *