Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Đọc Tiểu Thanh kí cực chất.

I. Giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật bài Đọc Tiểu Thanh kí

1. Giá trị nội dung

Bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” thể hiện cảm xúc, suy tư của Nguyễn Du về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài văn chương trong xã hội phong kiến. Đồng thời, qua đó cũng thể hiện một phương diện quan trọng trong chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du: xót xa cho những giá trị tinh thần bị chà đạp

2. Đặc sắc nghệ thuật

– Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật

– Nghệ thuật đối, câu hỏi tu từ

– Hình ảnh thơ hàm súc, giàu giá trị biểu tượng

II. Sơ đồ tư duy bài Đọc Tiểu Thanh kí

1. Sơ đồ tư duy Độc tiểu thanh kí

Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng sơ đồ tư duy

1.1. Khóc người

– Câu chuyện người đời xưa

Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng sơ đồ tư duy (ảnh 2)

– Tiếng khóc người đời nay

Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng sơ đồ tư duy (ảnh 3)

1.2. Khóc mình

– Khóc cho khách phong lưu xưa nay

Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng sơ đồ tư duy (ảnh 4)

– Tâm sự của nhà thơ

Tóm tắt bài Đọc Tiểu Thanh kí bằng sơ đồ tư duy (ảnh 5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *