Hướng dẫn “Tóm tắt lý thuyết công nghệ 11 bài 19” hay nhất, chi tiết do Top Tài Liệu sưu tầm và biên soạn, chúc các em học tập tốt.

Tóm tắt lý thuyết công nghệ 11 bài 19

1. Máy tự động, người máy công nghiệp, dây chuyền tự động

1.1. Máy tự động

a. Khái niệm

+ Khi gia công các sản phẩm qui trình công nghệ được máy cơ khí thực hiện dưới dạng chương trình định sẵn. Lúc đó không có sự tham gia trục tiếp của con người.

+ Kết luận: Máy tự động là máy hoàn thành được một nhiệm vụ nào đó theo chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.

+ Ví dụ : Máy CNC, các rôbốt công nghiệp.

Tóm tắt công nghệ 11 bài 19

b. Phân loại

+ Máy tự động cứng.

– Điều khiển bằng cơ khí nhờ cơ cấu cam điều khiển.

– Ưu điểm: tạo năng suất cao so với máy thông thường.

– Nhược điểm: khi thay đổi chi tiết cần gia công phải thay đổi cam điều khiển → mất nhiều thời gian thay đổi, thiết kế, chế tạo cam, điều chỉnh máy.

Tóm tắt công nghệ 11 bài 19

+ Máy tự động mềm

– Dễ dàng thay đổi được chương trình hoạt động khi gia công các chi tiết khác nhau.

– Ví dụ: máy tiện điều khiển số NC (Numeri cal Control); máy CNC(Computerzed  Numeri cal Control), máy tiện điều khiển số được máy tính hoá.

Tóm tắt công nghệ 11 bài 19

1.2. Người máy công nghiệp

a. Khái niệm

– Là thiết bị tự động đa chức năng hoạt động theo chương trình nhằm hoạt động tự động hóa trong các quá trình sản xuất.

– Đặc điểm: Có khả năng thay đổi chuyển động, xử lí thông tin…

b. Công dụng

– Dùng trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp.

– Thay thế con người làm việc ở những môi trường độc hại, nguy hiểm, thám hiểm trong hầm, lò…

1.3. Dây chuyền tự động

a. Định nghĩa

+ Dây chuyền tự động là tổ hợp máy và thiết bị tự động được sắp sếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau để hoàn thành một sản phẩm.

b. Công dụng

+ Thay thế con người trong sản suất.

+ Thao tác kĩ thuật chính xác.

+ Năng suất lao động cao.

+ Hạ giá thành sản phẩm.

c. Nguyên lí làm việc

Tóm tắt công nghệ 11 bài 19

+ Phôi đưa lên băng tải. Các rôbốt 1, 2, 3 lắp phôi lên máy tiện 1, 2, 3 và tháo chi tiết khi gia công song đặt lên băng tải. Băng tải có nhiệm vụ vận chuyển phôi từ máy gia công này sang máy gia công khác.

+ Việc sử dụng máy tự động và dây chuyền tự động sẽ nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

2. Các biện pháp bảo đảm sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí

2.1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí

+ Ô nhiễm môi trường sống nói chung hay môi trường lao động nói riêng đang là vấn đề thời sự cấp bách toàn thế giới.

+ Dầu mỡ và các chất bôi trơn, làm nguội, phế thải trong quá trình cắt gọt không qua xử lí, đưa trực tiếp vào môi trường sẽ gây ra ô nhiễm đất đai và nguồn nước.

2.2. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền bững trong sản suất cơ khí

a. Khái niệm

– Phát triển bền vững là:

+ Cách phát triển nhằm thoả mãn các yêu cầu hiện tại.

+ Không ảnh hưởng tới các nhu cầu của hệ thống tương lai.

+ Phát triển hệ thống sản xuất xanh – sạch.

b. Biện pháp

– Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất, giảm chi phí năng lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu.

– Xử lí chất thải trong sản xuất cơ khí trước khi đưa vào môi trường

– Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

3. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 19

Câu 1: Máy tự động là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó

A. Theo chương trình không có sẵn, không có sự tham gia trực tiếp của con người

B. Theo chương trình định trước, không có sự tham gia trực tiếp của con người

C. Theo chương trình định trước, có sự tham gia trực tiếp của con người

D. Theo chương trình không có sẵn, có sự tham gia trực tiếp của con ngườI

Đáp án: B

Câu 2: Máy tự động được chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A

Đó là máy tự động hóa cứng và máy tự động hóa mềm .

Câu 3: Máy tự động chia thành:

A. Máy tự động hóa cứng

B. Máy tự động hóa mềm

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 4: “Là thiết bị tự động đa chức năng hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa các quá trình sản xuất” là khái niệm:

A. Người máy công nghiệp

B. Dây chuyền tự động

C. Máy tự động

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 5: Máy tiện CNC là:

A. Máy tự động

B. Máy tự động cứng

C. Máy tự động mềm

D. Người máy công nghiệp

Đáp án: C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.