Top tài liệu

Tóm tắt Địa lí 12 bài 6 Đất nước nhiều đồi núi

Tóm tắt Địa lý 12 bài 6 Đất nước nhiều đồi núi bằng sơ đồ tư duy để giúp các bạn trả lời tốt trắc nghiệm địa lý 12 đạt điểm cao nhất Tóm tắt Địa lí 12 bài 6 Đất nước nhiều đồi núi 1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA HÌNH a)  Địa hình […]

Read More
Top tài liệu

Tóm tắt Địa lí 12 18 bài Đô thị hoá

Tóm tắt Địa lí 12 bài 18 Đô thị hoá bằng sơ đồ tư duy để giúp các bạn trả lời tốt trắc nghiệm địa lý 12 đạt điểm cao nhất Tóm tắt Địa lí 12 bài 18 Đô thị hoá 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÔ THỊ HOÁ a) Quá trình đô thị hóa diễn […]

Read More
Top tài liệu

Tóm tắt Địa lí 12 bài 17 Lao động và việc làm

Tóm tắt Địa lí 12 bài  17 Lao động và việc làm bằng sơ đồ tư duy để giúp các bạn trả lời tốt trắc nghiệm địa lý 12 đạt điểm cao nhất Tóm tắt Địa lí 12 bài 17 Lao động và việc làm 1. NGUỒN LAO ĐỘNG * Đặc điểm Nguồn lao động dồi […]

Read More
Top tài liệu

Tóm tắt Địa lí 12 bài 26 Cơ cấu ngành công nghiệp

Tóm tắt Địa lí 12 bài 26 Cơ cấu ngành công nghiệp bằng sơ đồ tư duy để giúp các bạn trả lời tốt trắc nghiệm địa lý 12 đạt điểm cao nhất Tóm tắt Địa lí 12 bài 26 Cơ cấu ngành công nghiệp 1. CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP THEO NGÀNH – Khái niệm: […]

Read More