Hướng dẫn Tóm tắt GDCD 11 Bài 15 trang 115, 116, 117, 118 kèm Sơ đồ tư duy (Lý thuyết, Soạn) ngắn gọn nhất bám sát nội dung SGK GDCD 11 theo chương trình SGK GDCD 11. Tổng hợp lý thuyết GDCD 11 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Tóm tắt lý thuyết GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại 

1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

– Vai trò của chính sách đối ngoại

+ Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tê thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.

+ Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

+ Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

– Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

+ Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thực hiện theo những nguyên tắc sau:

+ Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

+ Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng quyền lợi.Tóm tắt GDCD 11 Bài 15 trang 115, 116, 117, 118 kèm Sơ đồ tư duy (Lý thuyết, Soạn)

3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại

– Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế thế giới.

– Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản.

– Phát triển công tác đối ngoại nhân dân

– Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.

– Đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại.

4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại

– Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng vào Nhà nước.

– Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

– Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia các công việc liên quan đến đối ngoại.

– Cần có ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ đoàn kết, hữu nghị, lịch sự khi quan hệ với các đối tác nước ngoài.

Soạn GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại (ngắn gọn nhất)

Trả lời câu hỏi 1 trang 118 SGK GDCD 11

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Lời giải:

– Vai trò của chính sách đối ngoại là: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

– Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội

Trả lời câu hỏi 2 trang 118 SGK GDCD 11

Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Lời giải:

Những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

– Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nguyên tắc này đòi hỏi nước ta tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác, đồng thời nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế và làm thất bại những hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ nước ta.

– Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, phát triển. Nguyên tắc này yêu cầu nước ta phải tôn trọng quyền của các nước và đòi hỏi các nước tôn trọng quyền bình đẳng của Việt Nam. Đồng thời, các nước tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi.

Trả lời câu hỏi 3 trang 118 SGK GDCD 11

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Lời giải:

Những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta:

– Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực

– Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.

– Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

– Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các nước, cá tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam.

– Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. Đây là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nhằm phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trả lời câu hỏi 4 trang 118 SGK GDCD 11

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Lời giải:

– Để góp phần vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, mỗi công dân cần phải:

+ Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

+ Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

+ Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại như rèn luyện nghề, nâng cao trình đọ văn hóa và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ,..

+ Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị.

Trả lời câu hỏi 5 trang 118 SGK GDCD 11

Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

Lời giải:

– Nước ta hiện nay có quan hệ ngoại giao với 185 nước trên thế giới, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại các châu lục.

– Một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác là: hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn đàn hợp tác Á – Âu

– (ASEM), tổ chức thương mại thế giới (WTO),tổ chức Hợp tác và Phát Triển kinh tế (OECD), diễn đàn kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APEC), …

Trả lời câu hỏi 6 trang 118 SGK GDCD 11

Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.

Lời giải:

– Một số thành tựu nổi bật năm 2016:

+ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có các chuyến thăm chính thức đến các quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản.

+ Đón tiếp lãnh đạo của nhiều nước như Tổng Bí thư – chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nga Medvedev, thủ tướng Anh David Cameron.

+ Kí văn kiện lịch sử tuyên bố hình thành cộng đồng ASEAN 2015 từ ngày 31/12/2015

+ Tổ chức thành công Hội đồng liên Nghị viện thế giới IPU 132

+ Tiếp tục cử sĩ quan tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

+ Kí kết hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu

+ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đón Bằng công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2

+ Trò chơi kéo co cùng Hàn Quốc, Campuchia, Philippines được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

+ Trúng cử vào Hội đồng Chấp hành UNESCO, nhiệm kì 2015 – 2019

+ Tổ chức thành công nhiều Tuần văn hóa Việt Nam ở các nước và nhiều sự kiện văn hóa – du lịch tổ chức thành công ở Việt Nam

Sơ đồ tư duy GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại

Tóm tắt GDCD 11 Bài 15 trang 115, 116, 117, 118 kèm Sơ đồ tư duy (Lý thuyết, Soạn)

——————————-

Trên đây Toptailieu đã cùng các bạn Tóm tắt GDCD 11 Bài 15 trang 115, 116, 117, 118 kèm Sơ đồ tư duy (Lý thuyết, Soạn) bám sát nội dung trong bộ SGK GDCD 11. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.