Hướng dẫn Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 11 bài 7. Là tài liệu hữu ích dành cho các bạn để phục vụ trong quá trình học tập môn Lịch sử, mời các bạn xem bài viết dưới đây!

Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 11 bài 7

1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

– Sau các cuộc cách mạng tư sản và cách mạng công nghiệp, kinh tế các nước có điều kiện phát triển.

– Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ cũ, mới chồng chéo phức tạp, đây là hiện thực để các nhà văn, thơ, kịch có điều kiện sáng tác.

– Văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

a) Về văn học

* Ở phương Tây

– Xuất hiện những nhà tư tưởng tiến bộ, những nhà văn, thơ, nhà viết kịch nổi tiếng.

* Ở châu Á

– Trung Quốc: Tào Tuyết Cần (1716 – 1763).

– Nhật Bản:  nhà thơ, nhà soạn kịch xuất sắc Chi-ka-mát-xư Môn-đa-ê-môn (1653 – 1725).

– Việt Nam: thế kỉ XVIII có nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 – 1784), …

b) Về âm nhạc

– Mô da (1756-1791) – nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo, người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng.

c) Về hội họa

– Hà Lan có Rem-bran(1606-1669)

d) Về tư tưởng

– Phong trào Triết học ánh sáng TK XVII-XVIII sản sinh những nhà tư tưởng lớn : Mông-te-xki-ơ(1689 – 1755 ), Rutxo (1712 – 1778) , Vôn-te (1694-1778)…Các nhà khai sáng có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của CM tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và sự phát triển tư tưởng của Châu Âu.

2. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

a) Điều kiện lịch sử

– Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn thế giới và bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

– Giai cấp tư sản nắm quyền thống trị, mở rộng và xâm lược thuộc địa thì đời sống nhân dân lao động bị áp bức ngày càng khốn khổ.

b) Thành tựu văn học – nghệ thuật

* Văn học:

Nội dung thể hiện Tác giả/tác phẩm tiêu biểu
Văn học phương Tây – Mặt trái trong xã hội tư bản.

– Tình cảnh bần cùng của nhân dân lao động nghèo khổ.

– Lòng đồng cảm, yêu thương với con người.

– Vích-to Huy-gô với các tiểu thuyết nổi tiếng:

+ Những người khốn khổ.

+ Nhà thờ Đức bà Pa-ri.

– Ban-dắc với tiểu thuyết: Tấn trò đời,…

 

Văn học phương Đông – Cuộc sống khổ cực của nhân dân dưới ách thực dân, phong kiến.

– Lòng yêu nước, ý chí anh hùng, quật khỏi trong đấu tranh cho độc lập, tự do.

– Lỗ Tấn với các tác phẩm:

+ AQ chính truyện.

+ Nhật kí người điên.

– Nhà thơ Ta-go với các tác phẩm:

+ Thơ dâng (đạt giải No-ben văn học năm 1913).

+ Mùa hái quả,…

* Nghệ thuật:

– Về hội họa

+ Van Gốc-Hà Lan: tranh sơn dầu

+ Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) là một họa sĩ, nhà điêu khắc Tây Ban Nha.

+ Vincent Willem van Gogh (1853-1890) là một danh họa Hà Lan thuộc trường phái hậu Ấn tượng.

+ Lê-vi-tan(1860- )họa sĩ người Nga, tác phẩm :mùa thu vàng, mùa xuân-con nước, ngày nắng, tháng ba, rừng bạch dương…

– Về âm nhạc:

+ Petr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893) đại diện tiêu biểu của âm nhạc hiện thực thế giới.Tác phẩm: Con đầm pích, ballet Hồ thiên nga…

+ Tác dụng-ý nghĩa: Phản ánh hiện thực xã hội ở các nước trên thế giới thời kì cận đại. Mong ước xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

* Chủ nghĩa xã hội không tưởng:

Những nhà tư tưởng tiến bộ Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen: mong muốn xây dựng một xã hội không có chế độ tư hữu, không có áp bức bóc lột… Không tưởng vì tư tưởng của họ không thực hiện được trong điều kiện chủ nghĩa tư bản vẫn được duy trì và phát triển.

* Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh:

+ Hê-ghen (1770 – 1831) và Phoi-ơ-bách (1804 – 1872) nhà triết học nổi tiếng người Đức. Hê-ghen là nhà duy tâm khách quan còn Phoi-ơ-bách là nhà duy vật siêu hình…

+ Khoa Kinh tế – chính trị cổ điển phát sinh ở Anh Ađam Xmít (1723 – 1790) và Ri-các-đô (1772 – 1823), “lí luận về giá trị lao động”, nhưng chỉ mới nhìn thấy mối quan hệ giữa vật và vật chứ chưa thấy mối quan hệ giữa người với người.

* Chủ nghĩa xã hội khoa học:

Sự phát triển của giai cấp vô sản, phong trào công nhân => Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời (Mác – Ănghen).

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học kế thừa và phát triển những thành tựu khoa học tự nhiên và xã hội mà loài người đạt được.

+ Học thuyết của Chủ nghĩa xã hội khoa học xây dựng trên quan điểm lập trường của giai cấp công nhân.

+ Học thuyết của Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Triết học, kinh tế chính trị trị học và công nghệ.

– Nội dung:

+ Kế thừa, phát triển có chọn lọc những thành tựu của khoa học xã hội và tự nhiên mà loài người đã đạt được, chủ yếu từ thế kỉ XIX (định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, học thuyết tế bào, thuyết tiến hóa của các giống loài, các trào lưu triết học cổ điển Đức, học thuyết kinh tế Anh và lý luận về chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp).

+ Học thuyết gồm bà bộ phận chính: triết học, kinh tế – chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử kết hợp chặt chẽ với nhau).

+ Điểm khác: Xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới, hình thành hệ thống lý luận vừa mới khoa học vừa cách mạng.

– Vai trò: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin:

+ Là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội cộng sản.

+ Và mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của khoa học (tự nhiên và xã hội, nhân văn).

Trên đây Top tài liệu đã cùng các bạn tìm hiểu về lý thuyết Lịch sử 11 bài 7. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.