Tổng hợp, Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái chi tiết, dễ hiểu qua phương pháp lập Sơ đồ tư duy. Với phương pháp học trực quan qua Sơ đồ tư duy này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được kiến thức bài học dễ dàng hơn.

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 43 chi tiết nhất

I. Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật

1. Chuỗi thức ăn

– Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắc xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau.

– Có 2 loại chuỗi thức ăn:

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh à động vật ăn thực vật à động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cỏ → Châu Chấu → Ếch →Rắn → Đại bàng → Sinh vật phân giải.

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải.

Ví dụ: Mùn → ấu trùng ăn mùn → sâu họ ản thịt → cá → sinh vật phân giải.

2. Lưới thức ăn

– Mỗi loài trong quần xã thường là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.

– Quần xã càng đa dạng → lưới thức ăn càng phức tạp.

3. Bậc dinh dưỡng

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Bài 43 kèm Sơ đồ tư duy

– Trong 1 lưới thức ăn tất cả các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng. Có nhiều bậc dinh dưỡng:

+ Bậc dinh dưỡng cấp 1: là các sinh vật sản xuất, bao gồm các sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 2: là các sinh vật tiêu thụ bậc 1 bao gồm các động vật ăn sinh vật sản xuất.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 3: là các sinh vật tiêu thụ bậc 2 bao gồm các động vật ăn thịt, chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1.

+ Bậc cuối cùng là bậc dinh dưỡng cao cấp nhất. Là sinh vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1,2,3 …

II. Tháp sinh thái

1. Định nghĩa

– Là độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hay năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.

2. Phân loại

– Có 3 loại tháp sinh thái:

+ Tháp số lượng: được xây dựng trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Tháp sinh khối: được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Tháp năng lượng: là hoàn thiện nhất, được xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích trong 1 đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Sơ đồ tư duy Sinh học 12 Bài 43 dễ hiểu

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Bài 43 kèm Sơ đồ tư duy (ảnh 2)

—————————–

Trên đây Toptailieu đã cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Bài 43 kèm Sơ đồ tư duy trong SGK Sinh học 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.