Tổng hợp, Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển chi tiết, dễ hiểu qua phương pháp lập Sơ đồ tư duy. Với phương pháp học trực quan qua Sơ đồ tư duy này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được kiến thức bài học dễ dàng hơn.

Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 44 chi tiết nhất

I. Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Bài 44 kèm Sơ đồ tư duy

II. Một số chu trình sinh địa hóa

1. Chu trình Cacbon

– Carbon là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống.

– Carbon trong sinh quyển tồn tại ở dạng khí CO2 và carbonat trong đá vôi.

– Một phần C không trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn mà lắng đọng trong môi trường đất, môi trường nước như: than đá, dầu hoả …

2. Chu trình Nito

– N chiếm 79% thể tích khí quyển và là 1 khí trơ.

– Thực vật hấp thụ N dưới dạng muối NH4+ (amôn), NO3- (nitrat), NO2- (nitrit).

– Các muối trên được hình thành trong tự nhiên bằng con đường vật lí, hóa học và sinh học

3. Chu trình nước

– Nước là thành phần không thể thiếu của cơ thể và chiếm phần lớn khối lượng của cơ thể sinh vật.

– Giữa cơ thể và môi trường luôn xảy ra quá trình trao đổi nước.

III. Sinh quyển

– Sinh quyển là một hệ sinh thái khổng lồ, bao gồm toàn bộ các sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí ở Trái Đất.

– Sinh quyển dày khoảng 20km, bao gồm các lớp đất dày khoảng vài chục mét (địa quyển), lớp không khí cao 6-7km (khí quyển) và lớp nước đại dương sâu tới 10-11km (thuỷ quyển)

– Sinh quyển được chia thành nhiều vùng sinh thái khác nhau, tùy theo các đặc điểm địa lí, khí hậu và sinh vật sống trên đó. Mỗi vùng là một khu sinh học (biom) lớn. Các khu sinh học được phân thành khu trên cạn, nước ngọt và khu sinh học biển.

Sơ đồ tư duy Sinh học 12 Bài 44 dễ hiểu

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Bài 44 kèm Sơ đồ tư duy (ảnh 2)

—————————–

Trên đây Toptailieu đã cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Bài 44 kèm Sơ đồ tư duy trong SGK Sinh học 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.