Hướng dẫn Tóm tắt nội dung bài Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ kèm Sơ đồ tư duy chi tiết nhất bao gồm hướng dẫn đọc hiểu tác phẩm và cách vẽ sơ đồ tư duy dễ hiểu nhất.

1. Sơ đồ tư duy bài Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ

Tóm tắt nội dung bài Nguyễn Trãi - Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ kèm Sơ đồ tư duy

2. Soạn bài Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ

Câu 1 (trang 50, SGK Ngữ văn 10 tập 2): 

Đề bài: Theo bạn, chủ đề của văn bản và quan điểm của tác giả thể hiện tập trung ở câu văn nào trong bài?

Lời giải:

Theo em, chủ đề của văn bản và quan điểm của tác giả thể hiện tập trung ở câu văn: “Có nên phân biệt tách bạch ở ông nhà ngoại giao, nhà hiền triết và nhà thơ không?”.

Câu 2 (trang 50, SGK Ngữ văn 10 tập 2): 

Đề bài: Chỉ ra mạch lập luận của văn bản (có thể sử dụng sơ đồ).

Lời giải:

Mạch lập luận của văn bản:

– Giới thiệu chung về Nguyễn Trãi và khẳng định giá trị tư tưởng của ông.

– Khẳng định Nguyễn Trãi là nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ qua việc phân tích cuộc đời và sự nghiệp của ông:

+ Tư tưởng nhân nghĩa xuất phát từ thuở thiếu thời của Nguyễn Trãi và biểu hiện của tư tưởng nhân nghĩa trong các tác phẩm của ông.

+ Giá trị những tác phẩm của Nguyễn Trãi như Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập, Dư địa chí.

+ Thế giới ẩn dật trong thơ Nguyễn Trãi qua Quốc âm thi tập và cảnh cuối đời của ông.

Câu 3 (trang 50, SGK Ngữ văn 10 tập 2): 

Đề bài: Chỉ ra những yếu tố biểu cảm của văn bản.

Lời giải:

Yếu tố biểu cảm: Người viết bộc lộ thái độ trân trọng, yêu mến dành cho Nguyễn Trãi. Cũng như lòng ngưỡng mộ trước sự nghiệp sáng tác với các tác phẩm văn chương giàu giá trị của ông.

Câu 4 (trang 50, SGK Ngữ văn 10 tập 2): 

Đề bài: Xác định ý nghĩa của văn bản trên.

Lời giải:

Ý nghĩa của văn bản Nguyễn Trãi – nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ: Khẳng định những giá trị trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi và tầm vóc của ông.

Câu 5 (trang 50, SGK Ngữ văn 10 tập 2): 

Đề bài: Tìm một số từ ngữ, câu văn trong văn bản, nhất là ở đoạn cuối, thể hiện tình cảm của tác giả đối với Nguyễn Trãi.

Lời giải:

Một số từ ngữ, câu văn trong văn bản, nhất là ở đoạn cuối, thể hiện tình cảm của tác giả đối với Nguyễn Trãi:

– “Con thuyền “ưu ái cũ” ấy, một sáng sớm, đã tan vỡ ở Lệ Chi viên, gần Côn Sơn. Là nạn nhân của những mưu đồ đen tối, Nguyễn Trãi bị hành hình cùng với hầu hết gia tộc.”

– “Sáu trăm năm sau, nỗi thao thức canh cánh của nhà hành động và nhà thơ Nguyễn Trãi vẫn là nỗi thao thức canh cánh bên lòng của tất cả những người yêu công lí và nhân đạo trên đời này.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.