Hướng dẫn Tóm tắt nội dung bài Tôi có một giấc mơ kèm Sơ đồ tư duy bao gồm hướng dẫn đọc hiểu tác phẩm và cách vẽ sơ đồ tư duy dễ hiểu nhất.

1. Sơ đồ tư duy bài Tôi có một giấc mơ

Tóm tắt nội dung bài Tôi có một giấc mơ kèm Sơ đồ tư duy

2. Soạn bài Tôi có một giấc mơ

Câu 1 (trang 104, SGK Ngữ văn 10 tập 2):

Đề bài: Văn bản viết ra nhằm mục đích gì? Quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh là gì?

Lời giải:

– Văn bản viết ra nhằm mục đích: Khẳng định quyền bình đẳng của người da đen; Kêu gọi đấu tranh vì quyền bình đẳng của người da đen.

– Quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh là: Người da đen cần được đối xử bình đẳng như người da trắng.

Câu 2 (trang 104, SGK Ngữ văn 10 tập 2):

Đề bài: Xác định các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng tác giả nêu trong văn bản và vẽ sơ đồ chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố ấy.

Lời giải:

Sơ đồ cần đảm bảo các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng được tác giả nêu trong văn bản như sau:

Luận điểm Lí lẽ Bằng chứng
Cần lên tiếng về thảm trạng người da đen bị đối xử bất công. – Một trăm năm trước, Lin-cơn đã kí bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ.

– Nhưng một trăm năm sau người da đen vẫn chưa được tự do.

 

Người da đen vẫn bị thít chặt trong gông cùm của luật cách li và xiềng xích của óc kì thị, vẫn phải sống trong một hoang đảo nghèo đói giữa đại dương bao la của sự phồn thịnh vật chất và vẫn phải sống mòn trong những góc khuất của xã hội Mỹ, thấy mình chỉ là kẻ lưu vong ngay trên quê hương mình
Trong quá trình chiến đấu giành lại địa vị xứng đáng của mình, những người đấu tranh không được phép hành động sai lầm. – Không được để cho cuộc phản kháng đầy sáng tạo sa vào bạo loạn.

– Tinh thần chiến đấu quật cường mới vừa trào sôi trong cộng đồng người da đen không được đẩy đến chỗ ngờ vực tất cả người da trắng.

 

Có rất nhiều người da trắng đã nhận ra vận mệnh của họ gắn liền với vận mệnh của người da đen, rằng tự do của họ không thể tách rời với tự so của người da đen.
Chỉ khi người da đen được đỗi xử bình đẳng thì cuộc đấu tranh mới dừng lại. Giấc mơ bắt nguồn sâu thẳm trừ trong giấc mơ của nước Mỹ (niềm tin rằng nước Mỹ luôn tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể xuất thân, hoàn cảnh, địa vị xã hội,… Không bao giờ hài lòng khi:

– Người da đen vẫn còn là những nạn nhân câm lặng của vấn nạn bạo lực từ canh sát.

– Sau chặng đường dài mệt mỏi, không thể tìm được chốn nghỉ chân trong quán trọ ven xa lộ hay khách sạn trong thành phố.

– Con cái người da đen bị tước đoạt nhân phẩm và lòng tự trọng bởi những tấm biển đề “Chỉ dành cho người da trắng”.

– Người da đen ở Mi-xi-xi-pi không có quyền bầu cử, người da đen ở Niu Oóc tin rằng đi bầ cũng chẳng để làm gì.

Câu 3 (trang 104, SGK Ngữ văn 10 tập 2):

Đề bài: Có thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên được không? Từ đó, bạn hãy nhận xét về cách sắp xếp luận điểm trong văn bản.

Lời giải:

Không thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên. Vì các luận điểm được trình bày theo thứ tự của một quá trình đấu tranh, mang tính liên kết cao.

Câu 4 (trang 104, SGK Ngữ văn 10 tập 2):

Đề bài: Bạn hãy tìm hiểu thêm về “giấc mơ của nước Mỹ”. Từ đó, hãy lí giải nguyên nhân tác giả chọn “Tôi có một giấc mơ” làm ý tưởng chủ đạo xuyên suốt văn bản.

Lời giải:

“Giấc mơ của nước Mỹ” là một đặc tính quốc gia của Hoa Kỳ, ở đó tập hợp các lý tưởng dân chủ, quyền tự do, cơ hội và bình đẳng. Chính điều này đã cho thấy người da đen cũng được bình đẳng như người da trắng. Nhưng thực tế, vào thời điểm văn bản Tôi có một giấc mơ ra đời, người da đen chưa có được sự bình đẳng đó. Tác giả đã dựa vào giấc mơ Mỹ để lấy tên cho bài nói của mình.

Câu 5 (trang 104, SGK Ngữ văn 10 tập 2):

Đề bài: Bạn hãy xác định và phân tích vai trò của một số yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản.

Lời giải:

– Xác định:

+ Tôi vui mừng khi được sát cánh bên các bạn ngày hôm nay…

+ Ngọn lửa mùa hè mang bao căm phẫn chính đáng của người da đen…

+ Không, không, chúng ta không hài lòng…

– Các yếu tố biểu cảm góp phần thể hiện suy nghĩ, tình cảm của tác giả về một giấc mơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.