Top tài liệu

Tóm tắt Trường Ca Hành – Bài mẫu 1

Đường Võ Đức năm thứ chín xảy ra cung biến, Vĩnh Ninh quận chúa Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba) may mắn chạy thoát. Nàng tới U Châu tìm cứu viện, tình cờ gặp gỡ A Sử Na Chuẩn (Ngô Lỗi) – con nuôi của Khả Hãn Đột Quyết. Bọn họ có thể nói là không đánh không quen, giữa thời loạn bỗng sinh ra cảm giác anh hùng đồng cảnh ngộ.

Ở U Châu, Lý Trường Ca vạch trần một âm mưu nhưng lại khiến thân phận của mình bại lộ, phải tới Sóc Châu tránh họa. Nàng ẩn nấp ở thế lực Thái thú Sóc Châu Công Tôn Hằng, chống lại mưu đồ xâm lược của ngoại địch, lại chẳng ngờ Tần Chuẩn mà nàng gặp gỡ trước kia chính là thủ lĩnh địch quân – A Sử Na Chuẩn. Biết được việc này cũng khó tránh khỏi khiếp sợ cùng đau lòng. Nhưng vì đại cục, Trường Ca cam nguyện trở thành tù binh, chịu áp giải tới thảo nguyên. Nào ngờ Đại Khả Hãn vốn có dã tâm khác, Trường Ca quyết định gác lại thù riêng, liều mình phá ván cờ này.

Giữa thời khắc sinh tử, vì cứu Trường Ca, A Sử Na Chuẩn trở mặt với Đại Khả Hãn, cuối cùng bọn họ lại chia ly. Loạn thế là vậy, Trường Ca bôn ba trên con đường lưu vong, cuối cùng cũng thông suốt. Nàng hoàn toàn buông bỏ ân oán cá nhân, đồng lòng cùng A Sử Na Chuẩn đối phó thế lực nhà Tùy, bảo vệ hòa bình của thảo nguyên, của Đại Đường. Bọn họ cũng hiểu rõ lòng mình, nắm tay cùng đối mặt với nguy nan, không xa không rời.

Tóm tắt Trường Ca Hành – Bài mẫu 2

Đường Vũ Đức năm thứ chín, cung đình có biến, Vĩnh Ninh quận chúa – Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba) may mắn trốn thoát, chạy đến U Châu cầu viện. Trên đường, Trường Ca tình cờ gặp được Đặc Cần A Thi Lặc Chuẩn (Ngô Lỗi), hai người không đánh không thân, dần dần nảy sinh cảm giác anh hùng tương tích. Lý Trường Ca ở U Châu bị mưu đồ làm bại lộ thân phận công chúa, phải đến Sóc Châu tránh nạn. Nàng ẩn náu bên cạnh Thái thú Công Tôn Hằng, giúp hắn chống lại thế lực xâm nhập của quân thảo nguyên, lại không ngờ tướng lĩnh quân địch chính là người quen cũ Tần Chuẩn – A Thi Lặc Chuẩn. Trường Ca kinh ngạc đau lòng, cố gắng toàn lực chống lại A Thi Lặc Chuẩn. Nhưng Sóc Châu cô thành đơn độc cuối cùng cũng thất thủ, Trường Ca vì đại cục mà chấp nhận làm tù binh bị áp giải đến thảo nguyên, lại không ngờ biết được Đại Khả Hãn còn có dã tâm khác. Trường Ca quyết định tạm gác lại tư thù, lấy thân lao vào nơi nguy hiểm liều chết phá vỡ cục diện, không ngờ lại rơi vào ngõ cụt, A Thi Lặc Chuẩn vì cứu Trường Ca không ngại trở thành kẻ địch của Đại Khả Hãn, nhưng hai người sau đó lại mỗi kẻ một nơi. Trường Ca lưu vong, trải qua loạn thế nàng dần lĩnh hội đạo lý không gì sánh được của người đời, cuối cùng hoàn toàn buông bỏ ân oán cá nhân. Sau khi phát hiện thế lực nhà Tùy trước đây đã độc thủ ra tay từ phía sau, Lý Trường Ca và A Thi Lặc Chuẩn liên thủ cùng nhau bảo vệ hòa bình của Đại Đường và thảo nguyên, hai người rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm dành cho đối phương, cùng nhau vượt qua tình thế nguy nan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.