Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 5 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 5 chọn lọc hay nhất.

Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 5

1. Mục tiêu bắn của bài bắn mục tiêu cố định ban ngày là gì?

a. Bia số 4

b. Bia số 5

c. Bia số 7

d. Bia số 8

2. Súng tiểu liên AK lấy thước ngắm 1 phải chọn điểm ngắm ở vị trí nào trên mục tiêu (bia số 4) với cự li 100m?

a. Ngang bằng mép dưới

b. Chính giữa mép dưới

c. Chính giữa mép dưới 1cm

d. Chính giữa mục tiêu

3. Súng tiểu liên AK lấy thước ngắm 2  phải chọn điểm ngắm ở vị trí nào trên  mục tiêu (bia số 4) với cự li 100m?

a. Giữa vòng 8

b. Chính giữa mép dưới

c. Chính giữa tâm mục tiêu

d. Chính giữa vòng 10

4. Súng tiểu liên AK lấy thước ngắm 3 phải chọn điểm ngắm ở vị trí nào trên mục tiêu (bia số 4) với cự li 100m?

a. Giữa vòng 8

b. Chính giữa mép dưới

c. Chính giữa mục tiêu

d. Dưới tâm mục tiêu

5. Súng tiểu liên AK với thước ngắm 1, cự li bắn 100m thì độ cao đường đạn so với đường ngắm là bao nhiêu cm?

a. 0cm

b. 5cm

c. 10cm

d. 12cm

6. Súng tiểu liên AK với thước ngắm 2, cự li bắn 100m thì độ cao đường đạn so với đường ngắm là bao nhiêu cm?

a. 10cm

b. 12cm

c. 25cm

d. 2cm

7. Súng tiểu liên AK với thước ngắm 3, cự li bắn 100m thì độ cao đường đạn so với đường ngắm là bao nhiêu cm?

a. 16cm

b. 24cm

c. 28cm

d. 29cm

8. Có mấy cách chọn thước ngắm trong bài bắn mục tiêu cố định ban ngày ?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

9. Bắn mục tiêu cố định ban ngày, mục tiêu bắn có kích thước rộng, cao là bao nhiêu?

a. 21 x 21cm

b. 42 x 42cm

c. 56 x 56cm

d. 75 x 75cm

10. Đặc điểm về bài tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK không có nội dung nào sau đây?

a. Là bài bắn cơ bản

b. Bắn súng có tì nên giữ súng được ổn định

c. Đòi hỏi ngắm bắn chính xác, động tác thuần thục

d. Đòi hỏi thời gian ngắm, bắn nhanh

11. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm về mục tiêu của bài bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK?

a. Cố định trên địa hình bằn phẳng

b. Người bắn dễ quan sát và ngắm bắn

c. Mục tiêu có vòng tính điểm

d. Mục tiêu ẩn hiện liên tục

12. Khi bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK, người bắn chọn thước ngắm dựa vào yếu tố nào?

a. Cự li bắn

b. Mục tiêu bắn

c. Hướng gió

d. Loại súng bắn

13. Đường ngắm cơ bản được gióng vào điểm đã được xác định, với điều kiện mặt súng thăng bằng là đường ngắm gì?

a. Đường ngắm sai

b. Đường ngắm cơ bản

c. Đường ngắm đúng

d. Đường ngắm sơ bộ

14. Trong các yếu tố của đường ngắm đúng, yếu tố nào nhìn không rõ nhất?

a. Chính giữa mép trên khe thước ngắm

b. Chính giữa mép trên đầu ngắm

c. Điểm định bắn trúng trên mục tiêu

d. Đầu ngắm chia đôi ánh sáng khe ngắm

15. Khi ngắm bắn, nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp hơn điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ra sao?

a. Chính xác điểm định bắn trúng

b. Thấp hơn điểm định bắn trúng

c. Ngang bằng điểm định bắn trúng

d. Thấp hơn điểm định bắn trúng

16. Khi ngắm bắn, nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm cao hơn điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ra sao?

a. Thấp hơn điểm định bắn trúng

b. Cao hơn điểm định bắn trúng

c. Cao lệch phải điểm định bắn trúng

d. Cao lệch trái điểm định bắn trúng

17. Khi ngắm bắn, nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm vừa cao vừa lệch phải so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ra sao?

a. Thấp hơn, lệch phải điểm định bắn trúng

b. Thấp hơn, lệch trái điểm định bắn trúng

c. Cao hơn, lệch phải điểm định bắn trúng

d. Cao hơn, lệch trái điểm định bắn trúng

18. Khi ngắm bắn, nếu đường ngắm cơ bản tốt, điểm ngắm đúng, mặt súng không thăng bằng thì điểm chạm trên mục tiêu như thế nào?

a. Nghiêng bên nào sẽ lệch về bên đó và thấp so với điểm định bắn trúng

b. Sẽ lệch ngược lại bên nghiêng và cao so với điểm định bắn trúng

c. Không lệch về bên nào, ngang với điểm định bắn trúng

d. Không lệch về bên nào, nhưng thấp so với điểm định bắn trúng

Đáp án 

Trắc nghiệm: 1a; 2d; 3a; 4b; 5a; 6b; 7c; 8c; 9b; 10d; 11d; 12a; 13c; 14d; 15d; 16b; 17c; 18a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *